Щорічну оплачувану відпустку збільшать до 28 календарних днів: доопрацьовано законопроєкт «Про працю»


Уряд не полишає спроб оновити трудове законодавство, скасувавши застарілий Кодекс законів про працю, та ухвалити законопроект «Про працю».

Саме цей доопрацьований Мінекономіки законопроект вкотре надійшов на погодження до СПО профспілок.

Що маємо в його положеннях?

1. Облік трудової діяльності працівників пропонують вести в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб, а за бажання працівника дублювати у паперовій трудовій книжці.

2. Виписали 6 ознак трудових відносин, серед яких, приміром, той факт, що особа виконує роботи (надає послуги) аналогічні за змістом та характером роботі, що виконується працівниками роботодавця.

3. Буде 7 видів трудових договорів:

1) безстрокові;

2) строкові;

3) короткострокові;

4) сезонні;

5) з нефіксованим робочим часом;

6) учнівські трудові договори;

7) трудові договори з домашнім працівником.

3. Матимемо й 14 підстав для укладання строкового трудового договору, а також і короткостроковий трудовий договір, який укладений на строк до двох місяців.

4. Обов’язковою стане письмова форма трудового договору. Не виключають і можливість укласти електронний трудовий договір.

5. Роботодавець отримає право розірвати трудовий договір із працівником з власної ініціативи, але завчасно попередивши працівника, а за домовленістю  строки попередження можуть замінити грошовою компенсацією.

6. Трудовий договір зможуть розірвати з ініціативи роботодавця у зв’язку з відсутністю працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 10 робочих днів підряд.

7. Нормальну тривалість робочого часу залишать 40 годин протягом кожного семиденного періоду. При цьому середня тривалість робочого часу працівників не повинна буде перевищувати 48 годин протягом кожного семиденного періоду з урахуванням надурочних годин.

8. Передбачать умови гнучкого режиму робочого часу та дистанційної (надомної) роботи.

9. Залишать 11 діючих святкових днів у році.

10. Щорічну основну оплачувану відпустку збільшать із 24 до 28 календарних днів.

11. Приберуть згадку про виплату відпускних за 3 дні до початку відпустки. Натомість вкажуть, що оплачують відпустку до її початку.

12. Мінімальними державними гарантіями щодо оплати праці залишать:

1) мінімальну зарплату в місячному та погодинному розмірі;

2) мінімальний розмір посадового окладу (тарифної ставки), іншу мінімальну базову величину в системах оплати праці;

3) підвищення оплати праці за роботу в нічний час;

4) підвищення оплати праці за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні;

5) підвищення оплати праці за надурочні роботи;

6) підвищення оплати (доплати, окладу) працівникам, зайнятим на роботах із важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, в несприятливих умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я;

7) оплату за час простою, який стався не з вини працівника.

13. У разі порушення строків виплати зарплати в період дії трудового договору більше ніж на 15 календарних днів роботодавця зобов’яжуть сплатити працівникові пеню в розмірі 0,05% суми боргу за кожен день такої затримки.

14. За призваними на військову службу зберігатимуть місце роботи (посаду), але не їх середній заробіток. Таку гарантію збережуть лише для мобілізованих працівників.

15. Відрядженим працівникам оплачуватимуть роботу за умовами трудового договору, що позбавить роботодавців можливості робити порівняння із середнім заробітком.

16. Випишуть повноваження інспекторів праці.