...
Реєструйся

Визначено повноваження керівництва департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку


Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про внесення змін до Положення про департамент технічного регулювання» від 23 січня 2019 року № 66 (далі — Положення) унесено до Положення про департамент технічного регулювання, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14 квітня 2016 № 696 (чинний з 23 січня 2019 року), зміни, щодо повноважень директора департаменту, заступника директор департаменту

Відповідно до змін департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвиток).

Директор департаменту повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.

Директор департаменту:

 • здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;
 • організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;
 • організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;
 • візує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку тощо.

Заступник директора департаменту, зокрема:

 • здійснює координацію роботи управління метрології, управління стандартизації та міжнародного співробітництва, управління оцінки відповідності та технічних регламентів;
 • підписує листи та матеріали, що надсилаються іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;
 • візує документи з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;
 • візує супровідні листи до проектів законодавчих та нормативно-правових актів, завізованих керівництвом Мінекономрозвитку;

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього директора департаменту забезпечується:

 • заступником директора департаменту;
 • заступником директора департаменту — начальником управління стандартизації та міжнародного співробітництва в разі відсутності заступника директора департаменту;
 • заступником директора департаменту — начальником управління метрології в разі відсутності заступника директора департаменту та заступника директора департаменту — начальника управління стандартизації та міжнародного співробітництва.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації