Реєструйся

Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян у Мінсоцполітики буде змінено


Будуть дещо змінено такі розділи Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерство соціальної політки України: реєстрація, облік та попередній розгляд звернень громадян; розгляд письмових звернень громадян та складання листів-відповідей; термін розгляду звернень громадян та інформаційних запитів, контроль за розглядом звернень громадян. Також реєстраційно-контрольна картка замінена на реєстраційно- моніторингову картку.

Так, звернення може бути подане окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне). Звернення може бути усним чи письмовим. Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі.

Письмове звернення надсилається поштою. Також письмове звернення може бути надіслано в електронному вигляді з використанням мережі Інтернет (електронне звернення). Такі звернення надсилаються шляхом заповнення відповідної електронної форми на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики в розділі «Звернення громадян» або засобами електронного зв’язку на електронну адресу zvernennya@mlsp.gov.ua (NEW).

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає (крім анонімних звернень, які надійшли відповідно до вимог статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VI; далі — Закон № 1700I) (NEW). Не розглядаються й повторні звернення від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачені статтею 17 Закону № 1700, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Реєстрація звернень громадян у Міністерстві здійснюється з метою забезпечення їх обліку та контролю за їх розглядом. Реєстрація звернень громадян у Міністерстві проводиться за допомогою Системи електронного документообігу, що забезпечує формування банку реєстраційних даних звернень громадян та відповідних супровідних документів (NEW).

Належну організацію та стан діловодства за зверненнями громадян у Мінсоцполітики забезпечує державний секретар (наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Змін до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві соціальної політики України» від 5 грудня 2018 року № 1825; чинності не набув).

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми