Як директору товариства звільнитись за власним бажанням

Дата публікації: 05.11.2019

Вони наголосили, що особливість звільнення директора товариства полягає в тому, що це питання віднесено законодавством до компетенції загальних зборів учасників/засновників товариства.

Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства.

Отже, звільнення директора можливе тільки шляхом обрання «нового» директора або тимчасово виконуючого його обов’язки (п. 13 ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII).

Враховуючи наведене, написання директором заяви на звільнення та видання наказу про своє звільнення по закінченні 14-денного терміну від дати подання зазначеної заяви може бути недостатнім для остаточного припинення трудових відносин з товариством. Адже може скластися ситуація, коли учасники/засновники товариства не прийняли рішення про звільнення цієї особи з посади директора. В такому разі вирішення зазначеного питання можливе шляхом звернення до суду з позовом про розірвання укладеного трудового договору.