Передплати журнал

Як обчислити середній заробіток для оплати лікарняних педагогічним працівникам


Умови оплати праці, посадові оклади, ставки заробітної плати та кількість годин на ставку педагогічним працівникам визначено Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників народної освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102 (далі – Інструкція N 102).

Відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників народної освіти оплата праці працівників освіти здійснюється за тарифікацією, тобто заробітна плата, встановлена при тарифікації, виплачується цим працівникам щомісяця незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Робочий час педагогічного працівника складається з годин педагогічного навантаження та інших видів робіт (підготовча, виховна, методична, організаційно-педагогічна та інша робота).

Тривалість робочого часу, у тому числі і тривалість перебування на робочому місці, встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями працівників, трудовими договорами та іншими локальними документами.

У розкладі занять уроки вчителя можуть бути розподілені нерівномірно. У різні дні навчального тижня в одного і того ж учителя, як правило, буває різна кількість уроків. Слід зазначити, що в якийсь день тижня їх може не бути й зовсім.

Якщо педагогічний працівник виконує встановлене педагогічне навантаження (18 год. на тиждень) за три дні, то така робота не вважається роботою на умовах неповного робочого часу (тижня), оскільки ним виконується норма годин на ставку (лист Мінсоцполітики від 22.09.2010 року № 837/13/84-10).

При цьому дні тижня, в які за розкладом занять у вчителя не передбачено проведення уроків, вихідними для нього не вважаються, оскільки протягом цього часу педагогічний працівник може залучатися до інших видів організаційно-педагогічної діяльності (лист Мінсоцполітики від 30.06.2011 року № 212/13/116-11). У ці дні педагогічному працівнику можуть надаватися так звані методичні дні, коли працівник займається самоосвітою та роботою в методичному кабінеті. Умови роботи в методичний день установлюються Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, наказами керівника.

Згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або часткового компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї страхового випадку.

Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі — Порядок) передбачено, що сума страхових виплат застрахованій особі та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця розраховується шляхом множення суми денної (годинної) виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної (середньогодинної) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачено законодавством, на кількість днів (годин), які підлягають оплаті за графіком роботи підприємства, установи, організації (структурного підрозділу підприємства, установи, організації або за індивідуальним графіком роботи).

У листі Мінпраці від 19.05.2010 року № 144/18/99-10 зазначено, що обчислення страхових виплат педагогічним працівникам здійснюється згідно з пунктом 14 Порядку виходячи з середньоденної заробітної плати за відпрацьований час.

Для педагогічного працівника робочими днями згідно з графіком роботи, що припадають на дні тимчасової непрацездатності, вважаються робочі дні згідно зі встановленим індивідуальним графіком роботи, в які має нараховуватись заробітна плата відповідно до табеля обліку робочого часу, пропущені через непрацездатність.

Якщо педагогічному працівникові встановлено неповний робочий день у місяцях розрахункового періоду або в періоді, за який виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності, для обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця слід застосовувати середньогодинну заробітну плату відповідно до пункту 15 Порядку.

Оплата праці за виконання роботи за тимчасово відсутнього працівника враховується при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, при цьому розрахунок здійснюється згідно з пунктом 14 Порядку, виходячи з середньоденної заробітної плати за відпрацьований час. Тільки у разі встановлення неповного робочого дня застосовується середньогодинна заробітна плата.

Лист № 5.1-31-792 від 10.04.2014 року