Як обчислювати середній заробіток для оплати відпустки та лікарняного, якщо працівник трудився менше місяця


Спеціалісти Мінсоцполітики в листі від 06.10.2014 р. № 493/18/99-14 роз’яснили деякі нюанси обчислення середньої зарплати

 Так, відповідно до п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок), розрахунковим періодом, за який обчислюється середня зарплата для застрахованих осіб, є останні 6 календарних місяців (із першого до першого числа), що передують місяцю, у якому настав страховий випадок. Згідно з п. 5 Порядку, якщо застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менш як 6 календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьовані календарні місяці (із першого до першого числа), у яких сплачено страхові внески.

У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менш ніж календарний місяць, середня зарплата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах обчислюється із нарахованої зарплати, з якої сплачуються страхові внески, але не вище за розмір середньої зарплати за всіма видами економічної діяльності в місяці, що передує місяцю, у якому настав страховий випадок, відповідно, в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (за даними Держкомстату) та не нижче за розмір мінімальної зарплати, установлений законом у місяці настання страхового випадку (абз. 2 п. 6 Порядку).

За умови коли перші календарні дні місяця припадають на вихідні дні, а особа приступила до роботи в перший робочий день місяця згідно з графіком роботи підприємства чи графіком роботи працівника (тобто відпрацювала всі робочі дні місяця) та страхові внески із зарплати сплачено за повний місяць, до такої особи не може застосовуватись обмеження, передбачене абз. 2 п. 6 Порядку. У цьому випадку для обчислення середньої зарплати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах має застосовуватися п. 5 Порядку.

Щодо Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100, то п. 2 визначено, що обчислення середньої зарплати для оплати часу відпусток провадиться виходячи із виплат за останніх 12 місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки. Для обчислення середньої зарплати працівникові, який пропрацював менше року, середня зарплата обчислюється виходячи із виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, у якому надається відпустка або виплачується компенсації за невикористані відпустки. При цьому слід ураховувати, що якщо перший день роботи працівника був першим робочим днем для всіх, зазначений місяць враховуватиметься при обчисленні середньої зарплати для працівника, який пропрацював на підприємстві менше року.

Інтерактивна бухгалтерія