Як оплачують працю сумісників в закладах освіти на час карантину — пояснює МОН


МОН у черговому своєму листі, пов’язаному з карантином у закладах освіти, звернув увагу на оплату праці сумісників.

В міністерстві приходять до висновків, що:

1. Сумісництво передбачає виконання працівником основної роботи (в цьому ж або іншому закладі), то збереження середнього заробітку, яке гарантоване працівникам відповідно до ст. 113 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) за час простою не з вини працівника, здійснюють лише за основним місцем роботи працівника.

2. Якщо сумісник є вчителем і виконує під час карантину іншу організаційно-педагогічну роботу, тоді оплата його праці здійснюється з розрахунку зарплати, встановленої при тарифікації. Тут відсилають до п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15 квітня 1993 року № 102.

3. Особи, які здійснюють педагогічну роботу з погодинною оплатою та в обсязі не більше 240 годин на рік, що не вважається сумісництвом, отримують зарплату за фактично відпрацьований та облікований закладом загальної середньої освіти робочий час в межах тижневого навантаження.

4. Допоміжно-обслуговуючий персонал закладів загальної середньої освіти, які працюють за сумісництвом і виконують свої трудові обов’язки (прибирання, опалення) отримують зарплату відповідно до умов оплати праці, які встановлені у трудових договорах.

Натомість у листах МОН від 17 березня 2020 року № 1/9-162 та від 13 березня 2020 року № 1/9-161 про сумісників не згадували. І згадували ту ж ст. 113 КЗпП для усіх без винятку працівників закладів освіти і науки в умовах карантину.

Також вказували, що оплата праці усім працівникам (педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам) закладів і установ освіти, навчання у яких призупинено на період карантину, здійснюють в розмірі середньої зарплати, а тих педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюють за тарифікацією, із розрахунку зарплати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

Про аналогічні гарантії для всіх працівників, а не лише для тих, хто працює за основним місцем роботи, йдеться і у листі МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 17 березня 2020 року № 1/9-162, 02-5/202.

Матеріали до теми


Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам закладів охорони здоров’я: порядок її виплати
Абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 524 «Питання оплати праці працівників установ, ...