Як повідомити ДФС щодо прийому працівника?


Повідомлення подають у складі обов’язкової звітності за календарний місяць у територіальні органи фіскальної служби.

У листі № 2627/7/99-99-17-03-01-17 ДФС роз’яснила порядок повідомлення щодо прийому працівника на роботу.

Нагадаємо, що згідно з останніми змінами статті 24 Кодексу законів про працю, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору й повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабміном.

Таблиця 5 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове соцстрахування призначена для реєстрації осіб у реєстрі застрахованих. Цю таблицю подає страхувальник, якщо протягом звітного періоду було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою.

Оскільки на сьогодні порядок повідомлення ДФС про прийом працівника на роботу відсутнє, то заповнення таблиці 5 вважають «повідомленням», яке подається у складі обов’язкової звітності за календарний місяць у територіальні органи фіскальної служби за основним місцем обліку платника із зазначенням трудових відносин з прийнятими працівниками. При цьому окремо при кожному прийомі працівника на роботу титульний лист з таблицею 5 не подається.

Терміни подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску — не пізніше 20 лютого.

За матеріалами Юрліги