Реєструйся

Як правильно обчислити розмір винагороди безкоштовним адвокатам?


У листі від 9 серпня 2013 року Мінюст зазначив, що в результаті аналізу, проведенного Координаційним центром з надання правової допомоги спільно з центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги було виявлено ряд проблем, вирішення яких потребує внесення змін до Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі – Порядок) та Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальних провадженнях (далі – Методика).

В результаті проведеного аналізу було виявлено окремі випадки, що стосувалися наступного.

1. Невірне застосування коефіцієнта складності кримінального провадження (К скл).

Відповідно до положень Методики при здійсненні розрахунку розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги на кожній окремій стадії кримінального провадження при розрахункові коефіцієнта складності кримінального провадження (К скл) має застосовуватися значення коефіцієнта для найвищого ступеня тяжкості злочину, максимальної кількості епізодів злочинної діяльності особи, максимальної кількості підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні, а також обрання щодо особи найбільш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (якщо він дійсно був обраний) протягом кожної окремої стадії кримінального провадження – навіть у випадку, якщо у ході провадження фактори, що визначають його ступінь складності, змінилися у бік зменшення.

Наприклад, якщо у ході провадження відбулася перекваліфікація злочину, і ступінь його тяжкості зменшився, для розрахунків має використовуватися значення початкового, більшого ступеня тяжкості злочину, так само, як і у випадку, коли ступінь тяжкості злочину в результаті перекваліфікації збільшився, для розрахунків має використовуватися значення для цього більшого ступеня тяжкості. Також, наприклад, у випадку, коли судом розглядається клопотання прокурора про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і суд це клопотання задовольняє, для розрахунків за стадією досудового розслідування має застосовуватися значення коефіцієнта у разі обрання щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Так само у разі, коли у судовому провадженні на підготовчому засіданні клопотання захисника про зміну запобіжного заходу на більш м’який судом задоволено, то при здійсненні розрахунків за стадією розгляду справи судом першої інстанції також має використовуватися значення коефіцієнта у разі обрання щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

2. Безпідставне застосування коефіцієнта скороченого провадження (К скор).

Згідно з Методикою коефіцієнт стадії кримінального провадження (К сп) застосовується для врахування таких особливостей кожної стадії кримінального провадження, протягом якої адвокат здійснював захист особи як, зокрема наявність повного або скороченого провадження в суді першої інстанції (К скор – коефіцієнт скороченого провадження).

Разом з тим новий Кримінальний процесуальний кодекс України визначення змісту поняття “скорочене провадження в суді першої інстанції” не надає, а його норми (розділ IV “Судове провадження у першій інстанції”) не містять такого поняття.

З огляду на це не вбачається правових підстав для застосування коефіцієнта скороченого провадження К скор при здійсненні розрахунків розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

3. Невірне визначення фактичного часу роботи адвоката, необхідного для розрахунку розміру його винагороди.

Згідно з Порядком оплата послуг адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється, виходячи з розміру оплати за годину роботи адвоката, зокрема, за фактичний час роботи адвоката з надання безоплатної вторинної правової допомоги на підставі доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та акта наданих послуг, довідки про виконання окремих дій з надання безоплатної вторинної правової допомоги, підтвердженої копіями відповідних процесуальних документів, яка є невід’ємною частиною акта.

Форма вказаної довідки затверджена згаданою постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року N 305. Довідка про виконання окремих дій з надання безоплатної вторинної правової допомоги містить графу для заповнення: “Загальний час, витрачений на надання безоплатної вторинної правової допомоги, в тому числі: проїзд в обидві сторони”.

Таким чином, фактичний час роботи адвоката включає час, витрачений адвокатом власне на надання безоплатної вторинної правової допомоги, та час, витрачений ним на проїзд в обидві сторони.

При цьому, виходячи з положень Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1363, час початку проїзду, що включається до розрахунку розміру винагороди адвоката, починається з моменту призначення адвоката, тобто часу видання йому доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, зафіксованого у цьому дорученні.

З огляду на вищевикладене та з метою недопущення порушення права адвокатів на належну оплату діяльності з надання безоплатної вторинної правової допомоги, передбаченого пунктом 8 частини першої статті 25 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, Координаційний центр з надання правової допомоги вважає за доцільне суб’єктам надання безоплатної вторинної правової допомоги (спільно – адвокатам і центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги) здійснити перевірку проведених з 1 січня 2013 року розрахунків та у разі виявлення згаданих невідповідностей провести перерахунок розміру винагороди адвокатів за надану безоплатну вторинну правову допомогу у відповідності з Методикою, та належну оплату.