Як правильно оформити працівників на тимчасову сезонну роботу


На сьогодні в Україні є чинним (у частині, що не суперечить Конституції України та законодавству України) Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24 вересня 1974 року № 310-ІХ в редакції від 4 квітня 1991 року та Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24 вересня 1974 року № 311-ІХ в редакції від 4 квітня 1991 року.

Сезонними вважаються працівники, що виконують сезонні роботи — роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не увесь рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців (п. 1 Указу про сезонні роботи).

Важливо знати, що на сезонних та тимчасових працівників розповсюджуються умови і положення, передбачені Правилами трудового розпорядку та колективного договору, що діють на підприємстві (тривалість робочого часу і відпочинку, оплата праці, матеріальне стимулювання, умови і охорона праці тощо).

Перелік сезонних робіт наведений у Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений Постановою КМУ від 28 березня 1997 року № 278 зі змінами від 6 листопада 2019 року.

Тимчасовими вважаються працівники, які прийняті на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи (посада), — до чотирьох місяців (п. 1 Указу).

Оксана Каманова “Строковий трудовий договір: особливості укладення на сезонних роботах”  “КАДРОВИК.UA” № 7, 2020, с. 34

Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Встановлені особливості для тимчасових і сезонних працівників КЗпП, Указами про сезонні роботи, про тимчасових робітників, а саме:

  • не встановлюється випробування при прийманні на роботу;
  • працівники мають право розірвати трудовий договір, попередивши про це керівництво фермерського господарства письмово за три дні;
  • з ініціативи Фермерського господарства договір може бути розірвано з підстав, передбачених статтями 40, 41 КЗпП, окрім звільнення за пунктом 5 статті 40 КЗпП, а також з додаткових підстав, встановлених Указами про сезонні роботи, про тимчасових робітників (при зупиненні робіт на підприємстві на строк більш як на два (для тимчасових — одного) тижні з причин виробничого характеру або скорочення робіт на підприємстві;
  • при неявці працівника на роботу безперервно протягом більше одного місяця (для тимчасових — двох тижнів підряд) внаслідок тимчасової непрацездатності);
  • відпустка надається пропорційно до відпрацьованого часу (як вказано у вимогах ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 11 листопада 1996 року № 504/96-ВР). Також це стосується компенсації за невикористану відпустку;
  • при звільненні тимчасовим, сезонним працівникам у загальному порядку виплачується вихідна допомога при звільненні як визначено умовами статті 44 КЗпП. Розмір вихідної допомоги складає середній заробіток за тиждень для сезонних працівників та за три дні для тимчасових.

Оформлюють тимчасових, сезонних працівників у загальному порядку: працівник пише заяву, на підставі заяви видається наказ про прийняття на роботу і робиться запис до трудової книжки.

Важливо — у наказі або розпорядженні про прийняття на роботу має бути зазначено, що працівник приймається на сезонну або тимчасову роботу, вказується строк, а працівника ознайомлюють під підпис.