Передплати журнал

Як вирішується питання встановлення й оплати скороченого робочого часу для працівників, які успішно навчаються в навчальних закладах


Міністерство соціальної політики України в листі від 07.04.2015 р. № 372/13/84-15 роз’яснило деякі нюанси застосування чинного законодавства з оплати праці, зокрема питання вибору виду скороченого робочого часу (скорочення робочого тижня чи відповідне скорочення робочих годин і конкретний вільний від роботи день), установлення якого передбачене ст. 209 КЗпП для працівників, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах із очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період навчального року.

На підставі заяви працівника та відповідної довідки навчального закладу, з якої можна зробити висновок про успішність навчання та період навчального року, роботодавець зобов’язаний установити працівнику скорочений робочий час.

Питання вибору виду скороченого робочого часу (скорочення робочого тижня чи відповідне скорочення робочих годин) і конкретний вільний від роботи день визначається за погодженням сторін трудових правовідносин. Водночас ураховуються як інтереси виробництва, так і режим занять у навчальному закладі.

За час звільнення працівників від роботи відповідно до ст. 209 КЗпП за ними зберігається 50% середньої заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати. Мінімальний розмір заробітної плати має бути гарантований не за місяць, а в розрахунку на час, який оплачується в зазначеному розмірі. Середня заробітна плата при цьому обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати за два календарних місяці, що передували тому місяцю, в якому надаються частково оплачувані вільні від роботи дні чи години.

Інтерактивна бухгалтерія