...
Реєструйся

Як звільнити працівника, який не може виконувати роботу через стан здоров’я


Працівник підприємства захворів та повідомив роботодавця, що після закриття листка непрацездатності не виходитиме на роботу у зв’язку з тим, що за станом здоров’я не може працювати на попередньому робочому місці, де постійно знижена температура.

Як правильно звільнити працівника у зв’язку з виявленою невідповідністю обійманій посаді внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає продовженню цієї роботи?

Якщо працівник не може продовжувати виконувати свою роботу за станом здоров’я, така неможливість визначається не зі слів працівника, а у передбаченому законодавством порядку. Так, медичним висновком установлюється необхідність переведення працівника на легшу роботу і строки такого переведення.

Відповідно до статті 69 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 ро­ку № 2801-ХІІ потребу і строки тимчасового переведення працівника у зв’язку з хворобою на іншу роботу в установленому порядку визначає лікар або комісія лікарів закладу охорони здоров’я і їхні висновки, як органів медико-соціальної експертизи, є обов’язковими для власників та адміністрації підприємств. Згідно з пунктом 2.13 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, лікарсько-консультаційна комісія (ЛКК), а якщо її нема — лікуючий лікар з дозволу головного лікаря, може непрацездатного внаслідок професійного захворювання або захворювання на туберкульоз працівника згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку професійних захворювань» від 8 листопада 2000 року № 1662 тимчасово перевести на іншу роботу з видачею листка непрацездатності терміном до двох місяців, з дотриманням термінів продовження.

Переведення рекомендується, якщо хворий, непрацездатний за своїм основним місцем роботи, може повноцінно виконувати іншу роботу без порушення процесу лікування. У разі потреби переведення на легшу роботу у зв’язку з іншими захворюваннями видається висновок ЛКК. Листок непрацездатності в цьому разі не видається.

Статтею 170 КЗпП України встановлено, що власник підприємства повинен перевести працівника, який потребує за станом здоров’я надання легшої роботи, за його згодою, на таку роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строку.

Якщо працівник переведений тимчасово, після закінчення тимчасового періоду, термін якого зазначений у медичному висновку, він має право повернутися на попереднє місце роботи.

У разі коли працівник відмовляється від переведення на іншу роботу або коли роботодавець не має відповідних вакансій, працівник може бути звільнений на підставі пункту 2 статті 40 КЗпП України — у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає продовженню цієї роботи.

Працівник повинен надати документ, який підтверджує неможливість за станом здоров’я продовжувати попередню роботу (тимчасово або без обмеження строку).

Якщо працівник хворіє понад чотири місяці поспіль (крім певних захворювань), він може бути звільнений за пунктом 5 статті 40 КЗпП України.

Джерело: Єдина електрона система «КАДРОВИК-онлайн»