Яка тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і чи можна піти пізніше загальноприйнятих термінів у таку відпустку? Якщо роботодавець відмовляється нараховувати виплати, що робити?

Дата публікації: 29.05.2020

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами відповідно до статті 179 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) та статті 17 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР є соціальною оплачуваною відпусткою, і підставою для її надання є медичний висновок (листок непрацездатності), який видається за місцем спостереження за вагітною жінкою відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить:

— 126 календарних днів (70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів; строк з якого виникає право на отримання допомоги — з 30 тижня вагітності);

— 140 календарних днів (70 календарних днів до пологів і 70* календарних днів після пологів у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей; строк з якого виникає право на отримання допомоги — з 30 тижня вагітності).

* Додатково до листка непрацездатності по вагітності та пологах (56 календарних днів), наданого на загальних підставах, видається листок непрацездатності ще на 14 календарних днів.

— 180 календарних днів (90 календарних днів до пологів і 90 календарних днів після пологів жінкам, віднесеним до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; строк з якого виникає право на отримання допомоги — з 27 тижня вагітності);

— 140 календарних днів при передчасних пологах до 30 тижнів вагітності у разі народження живої дитини (строк з якого виникає право на отримання допомоги — з дня пологів);

— 70 календарних днів при передчасних пологах до 30 тижнів вагітності, у разі мертвонародження при таких пологах (строк з якого виникає право на отримання допомоги — з дня пологів);

— 56 календарних днів у разі, якщо вагітна не спостерігалась в лікувальному закладі з приводу вагітності до дня пологів (строк з якого виникає право на отримання допомоги — з дня пологів).

Працівниця має право самостійно прийняти рішення щодо дати виходу у відпустку по вагітності та пологах, яка може не збігатися із датою видачі листка непрацездатності. Якщо плануєте піти у відпустку по вагітності і пологах пізніше, то період, за який виплачується допомога, не зміститися, а просто буде коротшим, а отже, розмір допомоги буде менше (наприклад, якщо піти на 25 днів пізніше, то допомога буде розрахована не за 126 днів, а за 101). У разі виходу на роботу після пологів, але до завершення відпустки по вагітності та пологах, застрахована особа повинна буде повернути частину допомоги за період з дня виходу до закінчення відпустки, оскільки за цей період їй буде нараховуватися заробітна плата.

Алгоритм нарахування та виплати допомоги по вагітності та пологах:

1. Працівниця подає роботодавцю листок непрацездатності, необхідний для нарахування «лікарняних».

2. Комісія (або уповноважений) iз соціального страхування нa підприємстві приймає рішення пpо призначення допомоги застрахованій особі.

3. Роботодавець нараховує суму лікарняних.

4. Роботодавець звертається до виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування (далі — Фонд) із заявою-розрахунком у 2 примірниках, не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією такого рішення (форма заяви-розрахунку наведена у додатку 1 до Порядку, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19 липня 2018 року № 12, далі — Порядок № 12). Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються Фондом не пізніше 10 днів з дня їх надходження.

5. Після надходження суми «лікарняних» від Фонду на спеціальний рахунок роботодавець виплачує кошти працівниці. Допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій особі, яка працює на умовах трудового договору (контракту) — у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

6. Після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник надсилає повідомлення про проведення виплат за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку № 12. Повідомлення надсилається страхувальником протягом місяця з дня проведення виплат. У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом 3 місяців з дня здійснення фінансування робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

У разі, якщо роботодавець відмовляється нараховувати виплати, Ви маєте право звернутися до територіального Управління Держпраці із заявою щодо порушення законодавства про працю. На підставі результатів перевірок додержання законодавства про працю, посадових осіб може бути притягнуто до адміністративної та кримінальної відповідальності, а саме підприємство — до фінансової відповідальності.