Які звіти подаються при скороченні чисельності працівників


На підприємстві планується скорочення чисельності працівників. Раніше подавали звіти до служби зайнятості за формами № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників» та № 4-ПН (факт) «Звіт про фактичне вивільнення працівників». Тепер подається звіт про заплановане масове вивільнення, а якщо вивільнення не є масовим, форми № 4-ПН (план та факт) вже не потрібно подавати?

 

Подання звітності державній службі зайнятості за формами № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників» та № 4-ПН (факт) «Звіт про фактичне вивільнення працівників» було передбачено Законом України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року № 803-XII (ст. 20 ч. 5):

При вивільненні працівників (у тому числі працюючих пенсіонерів та інвалідів) у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, повідомляють про це не пізніш як за два місяці в письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в десятиденний строк після вивільнення – направляють списки фактично вивільнених працівників, зазначаючи в них інвалідів.

У разі неподання або порушення строків подання цих даних стягується штраф у розмірі річної заробітної плати за кожного вивільненого працівника. Ці кошти зараховуються до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і використовуються для фінансування заходів по працевлаштуванню та соціального захисту вивільнюваних працівників.

Також Кодексом законів про працю України, статтею 49-2, передбачалося:

Власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці.

Вищезгадані форми звітності було затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення» від 19.12.2005 № 420.

Закон «Про зайнятість населення» № 803-XII утратив чинність 01.01.2013. відповідно до п. 2 Прикінцевих положень Закону «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI.

Законом № 5067 (ст. 50 п. 3) встановлено (з 01.01.2013), що роботодавці зобов’язані:

своєчасно та в повному обсязі у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики, подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про:

  •  попит на робочу силу (вакансії);
  •  заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання за два місяці до вивільнення.

Відповідно було змінено і форми звітності: пунктом 2 (чинний – з 12.07.2013.) наказу Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 316 визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення» від 19.12.2005 № 420. Наказом Мінсоцполітики  від 31.05.2013 № 317  (чинний – з 12.07.2013.) затверджено Форму звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» та порядок її подання.

До Кодексу законів про працю зміни було внесено дещо пізніше  Законом від 28.12.2014 р. № 77-VIII, який набув чинності 01.01.2015. Тепер у статті 49-2 КЗпП йдеться:

У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до статті 48 Закону України «Про зайнятість населення», власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.

 

Отже, подання звітності до служби зайнятості про заплановане звільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП, крім масового вивільнення, та про фактичне звільнення за цією ж підставою чинним законодавством не передбачено.

Єдина електронна система «КАДРОВИК-онлайн»