Якщо працівника скоротили до настання пенсійного віку, чи призначатимуть пенсію достроково: новий законопроєкт


Верховною Радою України 9 вересня 2021 року прийнято за основу із скороченням строку підготовки новий законопроєкт № 4668 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства», який було подано на розгляд ще 28 січня.

Проєктом акта пропонується:

  • визначити дату щорічної індексації пенсій — 1 березня;
  • здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;
  • призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов;
  • призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Проєкт акта стосується:

  • соціально-трудової сфери;
  • прав осіб з інвалідністю;
  • питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проєкт акта не зачепив сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Важливими будуть такі пропрозиції щодо призначення достроково пенсії:

  • особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, в тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників,яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, за умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи гарантується право на достроковий вихід на пенсію за віком відповідно до цього Закону, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі;
  • особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Закон України від 16.12.1993 р. № 3721-XII «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» буде доповнено статтею 21 такого змісту:

«Стаття 21. Достроковий вихід на пенсію за віком

Особам, трудовий договір з якими розірвано не більше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, в тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, за умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи, а також у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за умови, що вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Фінансування пенсій, допомоги на поховання та оплата послуг за їх доставку особам, звільненим у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я, зазначеним у частині першій цієї статті, до досягнення ними пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.».

Заплановано, що даний проєкт  Закону повинен набрати чинності з 1 січня 2022 року.

Джерело: за матеріалами Верховної Ради України

Матеріали до теми


Захист журналістів під час відрядження в райони воєнних дій: новий Закон
3 серпня набув чинності Закон України від 8 липня 2022 року № 2382-IX «Про внесення змін до деяких законів України ...