Якщо в контракті наявний пункт про підстави звільнення керівника за систематичне невиконання фінансових планів підприємства, то його роботу треба оцінювати в комплексі


Верховний Суд врахував, що підстави припинення трудового договору можуть передбачатися контрактом. У цьому разі у контракті було встановлено, що керівник може бути звільнений з посади, а контракт розірваний з ініціативи органу управління до закінчення терміну його дії у разі систематичного невиконання без поважних причин квартального та річного фінансових планів підприємства та показників контракту.

Наказом позивач був звільнений з посади директора (п. 8 ст. 36 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП)) на підставі службової записки. У ній стверджувалося, що позивачем не забезпечено виконання показників контракту та фінансового плану за І та ІІ квартали 2015 року. Натомість доказів незабезпечення виконання позивачем річного фінансового плану підприємства, а також застосування до нього заходів дисциплінарних стягнень за попередні порушення фінансових планів підприємства матеріали справи не містять.

Ураховуючи, що зафіксовано невиконання лише квартального фінансового плану підприємства (за І та ІІ квартали 2015 року), Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для звільнення позивача. Суд не угледів систематичного невиконання без поважних причин як квартального, так і річного фінансових планів підприємства, а також показників контракту.