Реєструйся

З мобілізованим працівником закінчився термін трудового договору: що далі?


В Мінсоцполітики роз’яснили питання щодо закінчення строку трудового договору, укладеного з працівником, призваним на військову службу по призову під час мобілізації

Так, в Міністерстві зазначили, що між роботодавцем і працівником, призваним на військову службу під час мобілізації, на особливий період зберігаються трудові відносини (але не більше одного року), а працівник тільки звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків. Якщо працівник після закінчення зазначеного періоду не приступить до виконання виробничих чи службових обов’язків, трудові відносини з ним повинні бути припинені.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП підставами припинення трудового договору є закінчення строку. Укладаючи строковий трудовий договір, працівник надає добровільну згоду на його припинення у визначений сторонами у трудовому договорі строк. Тому звільнення працівника за цією підставою не є звільненням з ініціативи роботодавця.

У такому разі при закінченні строку трудового договору, укладеного з працівником, призваним на військову службу по призову під час мобілізації, на особливий період, за яким зберігаються не більше одного року місце роботи, посада і компенсується з бюджету середній заробіток на підприємстві, дію трудового договору може бути припинено.

В іншому разі, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Крім того в Мінсоцполітики зазначили, що обмеження щодо звільнення працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період поширюються на звільнення працівників з ініціативи роботодавця.

Такі роз’яснення надало Мінсоцполітики в листі від 05.12.2014 р. № 520/06/186-14

Бухгалтер911