...
Реєструйся

За якими критеріями заклад освіти може бронювати своїх працівників


Затверджено Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері освіти і науки.

Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2023 року № 296 «Про затвердження Критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері освіти і науки» (станом на 12 квітня 2023 року документ не набрав чинності)

Курс «Військовий облік на підприємстві: документація та взаємодія»
Формат: відеоуроки • Для довідок: 0 (800) 219-977

Отже, відповідно до зазначеного наказу, якщо заклад освіти відповідає хоча б одному з критеріїв, він може бронювати своїх працівників. Визначено такі критерії:

 1. Виконання завдань щодо реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Міністерства освіти і науки України.
 2. Виконання завдань щодо адміністрування, забезпечення ведення та функціонування, технічної підтримки Єдиної державної електронної бази з питань освіти, Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту, інших електронних баз даних та реєстрів, інформаційних систем, електронних ресурсів та сервісів у сферах, що належать до компетенції Міністерства освіти і науки України.
 3. Виконання завдань щодо підготовки здобувачів освіти за державним замовленням.
 4. Виконання завдань щодо наукового та методичного забезпечення освіти, координації певного складника системи освіти (напряму складника системи освіти) на загальнодержавному рівні.
 5. Забезпечення проведення всеукраїнських та/або міжнародних заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері освіти, у тому числі заходів національно-патріотичного виховання, фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань.
 6. Виконання (розроблення) секретних науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших наукових робіт та наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.
 7. Виконання завдань та/або функцій, що передбачені законами України, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що не можуть бути делеговані, передані на виконання іншим підприємствам відповідно до законодавства у сфері освіти і науки.
 8. Виконання прикладних наукових досліджень з розроблення наукових засад державної політики у сфері освіти і науки.
 9. Виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію.
 10. Належність наукової установи за результатами проходження останньої державної атестації до I класифікаційної групи.
 11. Підприємство (установа, організація) є відповідальним за збереження наукового об’єкта, що включений до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.
 12. Підприємство (установа, організація) включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.
 13. Підприємство (установа, організація) здійснює управління об’єктом критичної інфраструктури у секторі “Наукові дослідження та розробки”.
 14. Підприємство (установа, організація) здійснює діяльність з реалізації проєктів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, спрямованих на національно-патріотичне, військово-патріотичне виховання та/або громадянську освіту.

Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку
Формат (розмір): 210×297 мм • Обсяг: 60 с.

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Вебінар «Бронювання працівників у запитаннях і відповідях»

Матеріали до теми


Всі юридичні та фізичні особи — підприємці, які надають соціальні послуги, мають зареєструватися в Реєстрі надавачів соціальних послуг
Відповідно до вимог Закону України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги» та постанови Кабміну від 27 січня ...
Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
КАДРОКОНСПЕКТ та ІНФОТЕКА: корисна інформація від редакції проєкту «КАДРОВИК.UA»
Колектив редакції журналу «КАДРОВИК.UA» постійно моніторить законодавство, відстежуючи зміни, пов’язані із трудовим правом. У разі нововведень колектив експертів пропонує вам ...