За затримку виплати зарплати роботодавців хочуть карати суворіше


У Верховній Раді зареєстровано законопроект №3264 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту працівника у випадку затримки виплати заробітної плати» Законопроектом пропонується посилити відповідальність посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності за порушення строків виплати працівнику винагороди за працю. Здійснити це планують, зокрема, завдяки наступних змін:

— встановити першочерговість виплати заробітної плати працівникам із коштів, що надходять на рахунки роботодавця в банках, а також коштів, отриманих від продажу майна роботодавця, з інших джерел;

—дозволити працівникові у разі затримки виплати заробітної плати та інших сум, належних працівникові, на термін більше 7 календарних днів, тимчасово припинити виконання роботи на весь період до виплати затриманої суми. Водночас таке тимчасове припинення працівником виконання роботи не може бути підставою для застосування до нього дисциплінарного стягнення;

— зобов’язати роботодавця одночасно із виплатою компенсації відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19 жовтня 2000 року № 2050-III, сплатити працівнику пеню у розмірі 0,5% суми боргу за кожен календарний день такої затримки;

—розширити перелік підстав для видання судових наказів, зокрема у разі, якщо заявлено вимогу не лише про стягнення заборгованої заробітної плати, але й коли йдеться про нараховані на день виплати суми відшкодування частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків їх виплати тощо.

Матеріали до теми


Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам закладів охорони здоров’я: порядок її виплати
Абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 524 «Питання оплати праці працівників установ, ...