Загубили листок непрацездатності працівника: що робити


Мінсоцполітики роз’яснило питання щодо втрати листка непрацездатності внаслідок форс-мажорних обставин після його оплати

Якщо листок непрацездатності загублено внаслідок форс-мажорних обставин після оплати, то дії суб’єкта господарювання у  разі втрати первинної документації визначені у  п. 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Так, у випадку втрати або знищення первинних документів, облікових регістрів та звітів керівник підприємства повинен письмово повідомити про це правоохоронні органи та наказом призначити комісію для встановлення переліку відсутніх документів і розслідування причин їх утрати чи знищення.

З метою відновлення первинної документації, загубленої в  результаті форс-мажорних обставин, необхідно отримати офіційні довідки відповідних органів про настання таких обставин, звернутися із  заявою до  територіального відділення Фонду соціального страхування з  тимчасової втрати працездатності з проханням надати копії всіх утрачених звітів. До заяви доцільно додати підтверджуючі документи,зокрема, наприклад, довідку органу пожежної служби та акт комісії з переліком утрачених документів із зазначенням причин їх втрати.

Оскільки згідно з п. 1.14 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, новий листок непрацездатності з  позначкою «дублікат» видається тільки на  підставі довідки з  місця роботи про те, що за  період тимчасової непрацездатності виплата допомоги у  зв’язку з  тимчасовою непрацездатністю не здійснювалась, то від медичної установи, за відповідно оформленим запитом, можливо отримати лише реєстр виданих документів, що засвідчить тимчасову непрацездатність (вагітність і пологи) працівників підприємства.

На підставі отриманих копій документів підприємство має відновити оригінали власних вихідних первинних документів; сформувати журнали господарських операцій та регістри бухгалтерського обліку.

Якщо підсумкові обороти у відновлених регістрах збігатимуться з даними, відображеними в звітності по коштах Фонду за відповідні звітні періоди, буде поновлено протоколи комісії із соціального страхування про призначення матеріального забезпечення застрахованим особам, банківськими виписками та (або) касовими документами буде підтверджено своєчасність виплати (перерахування) матеріального забезпечення застрахованим особам, то бухгалтерський облік по коштах Фонду можна вважати повністю відновленим, а кошти Фонду — використаними за призначенням.

Як зазначили в Міністерстві, ключовим питанням у  цьому випадку є своєчасність призначення матеріального забезпечення застрахованим особам та дотримання порядку використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Такі роз’яснення надало Мінсоцполітики в листі  від 03.06.2014 р. № 5695/0/14-14/18

Бухгалтер.com.ua