Реєструйся

Заклади охорони здоров’я більше не зобов’язані проходити акредитацію


Довідка: акредитація закладу охорони здоров’я (далі — акредитація) — це офіційне визнання наявності у закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.

20 березня, набрали чинності зміни до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджені постановою Кабміну від 13 березня 2019 року № 215.

Відтепер проходження акредитації закладами охорони здоров’я не є обов’язковим. Якщо ж медзаклад виявив бажання її пройти, це можна зробити одразу після отримання ліцензії на відповідний вид діяльності. До цього перша акредитація проводилась не раніше ніж через 2 роки від початку діяльності. Позачергова акредитація також здійснюється виключно за бажанням закладу з метою підвищення категорії. Головна акредитаційна комісія більше не може ініціювати проведення позачергової акредитації.

Також скорочено перелік документів, які додаються до заяви про проходження акредитації — більше не потрібно подавати звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність.

Що стосується нововведень у порядку провадження ліцензійної діяльності з медпрактики. Замість локальних протоколів (маршрутів пацієнтів) заклади охорони здоров’я повинні мати клінічні маршрути пацієнта, розроблені відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), затверджених МОЗ.

Тепер надавати медичну допомогу та медичні послуги ліцензіати будуть відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів).

Крім того, ліцензіатів зобов’язали оприлюднювати інформацію щодо наявності у них лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації