...
Реєструйся

Законопроєкт щодо правонаступництва в трудових відносинах схвалено


25 листопада 2022 року Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах».

«Відповідно до Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання поступово наблизити своє законодавство до права, стандартів та практики Європейського Союзу у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей. Тому цей проєкт закону розроблено для гармонізації українського та європейського законодавства. Зокрема, цей документ має встановити обов’язок роботодавця невідкладно повідомляти працівникам про зміну власника підприємства», — повідомила Перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Законопроєктом визначається правонаступництво в трудових відносинах, яким є продовження трудових відносин із працівниками в разі зміни власника підприємства, установи, організації, їхньої реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни власника майна або його частин, що використовуються роботодавцем — фізичною особою в підприємницькій діяльності.

У разі такого правонаступництва трудові відносини працівників продовжуються з правонаступником.

Також законопроєктом установлюється обов’язок роботодавця продовжувати дію трудового договору в разі передачі власником бізнесу або його частин іншій особі, а також інформування роботодавцями працівників і їхніх представників про:

— дату (орієнтовну дату) та причини правонаступництва;

— правові, економічні (технологічні, структурні) та соціальні наслідки правонаступництва або наслідки аналогічного характеру, а також дії, які впливатимуть на трудові права працівників.

Передбачено, що правонаступник зобов’язаний письмово або в електронній формі надати працівникам і їхнім представникам зазначену вище інформацію не пізніше ніж за десять робочих днів до початку дій, які впливатимуть на трудові права й інтереси працівників.

Законопроєктом передбачена можливість працівників і їхніх представників ініціювати консультації з роботодавцем щодо причин прийняття рішення про правонаступництво та його правових, економічних і соціальних наслідків для працівників, а також заходів, які планується запровадити для уникнення цих наслідків чи їхнього пом’якшення.

Отримайте доступ до запису кадрового семінару «Зміни законодавства — 2022».

Джерело: Міністерство економіки України

Матеріали до теми


Дата звільнення не зазначена у заяві: чи може роботодавець відмовити через це?
Згідно зі статтею 46 Конституції України кожен має право на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Використання ...