...
Реєструйся

Заповнюємо звіт з праці: роз’яснення Держкомстату


Держкомстат у роз’ясненні від 12.06.2015 р. № 17.4-12 / 5 виклав порядок заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) “Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці “.

Так, показниками форми є первинні облікові документи, документи бухгалтерського обліку та інші документи, передбачені чинним законодавством. Форма складається з двох розділів. У додатку до роз’яснень наведено таблицю арифметичного контролю показників форми № 1-ПВ.

Терміни та визначення, наведені в роз’ясненні, передбачені Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р № 286.

Нагадуємо, що форму № 1-ПВ, затверджену наказом Держкомстату від 12.06.2015 р № 149, можна буде застосовувати, починаючи зі звіту за 2015 рік.

Звертаємо увагу, що з 4 січня 2016 втратить чинність наказ Держкомстату від 07.08.2013 р № 238 “Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)« Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці»”.