...
Реєструйся

Запитання з гарячої лінії журналу «Довідник кадровика»


  Працівниця надала довідку про інвалідність дитини. Залишити оригінал на підприємстві чи зняти копію?

Потрібно зняти копію й засвідчити печаткою (аналогічно як із довідкою МСЕК).
Особам віком до 18 років лікарсько-консультативними комісіями (ЛКК) лікувально-профілактичних закладів установлюється категорія «дитина-інвалід». Установлення інвалідності й ступеня втрати здоров’я супроводжується складанням індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда, що визначає реабілітаційні заходи й терміни їхньої реалізації. Довідка ЛКК надається дитині у зв’язку зі стійким розладом функцій організму, зумовленого захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що призводить до обмеження нормальної життєдіяльності та спричиняє потребу надання їй соціальної допомоги та захисту (ст. 1 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 6 жовтня 2005 року № 2961-IV).

  Керівник відмовляється зберігати середню заробітну плату працівникові й вимагає звільнення у зв’язку з призовом за пунктом 3 статті 36 КЗпП.

Керівник не має права вимагати звільнення працівника у зв’язку з призовом на військову строкову службу за пунктом 3 статті 36 КЗпП.

Відповідно до частини першої абзацу четвертого частини другої статті 265 КЗпП посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (далі — підприємство), винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно із законодавством. Крім того за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, яких залучають до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII, «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 року № 1975-XII, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII передбачено штрафці санкції, — у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» від 14 травня 2015 року № 433-VIII, що набув чинності 11 червня 2015 року, внесено зміни в частину третю статті 119 КЗпП, де зазначено, що за працівниками, які призвані на строкову військову службу зберігаються місце роботи, посада й середній заробіток на підприємстві, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову.

  Працівник у день звільнення був відсутній на роботі. Як видати йому трудову книжку й провести розрахунок?

У разі відсутності працівника на роботі в день звільнення адміністрація підприємства в цей день повинна надіслати йому поштове повідомлення із вказівкою про потребу отримати трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, визначені в статті 116 КЗпП.

  Чи можна звільнити сезонного працівника, строк праці якого закінчується 16 січня 2017 року, якщо він уклав контракт на військову службу 10 січня 2017 року?

У своєму листі Державна служба України з питань праці від 26 листопада 2015 року № 4979/0/4.1-06/6/ДП-15 зазначає, що припинити трудовий договір на підставі пункту 2 статті 36 КЗпП у зв’язку із закінченням строку трудового договору з працівниками, призваними на військову службу, можна тільки після закінчення проходження військової служби. Для цього роботодавець має в день закінчення строку трудового договору видати відповідний наказ та вжити заходів щодо ознайомлення працівника із цим наказом, скажімо, направивши його копію поштою на відому адресу.

 

Білоткач Галина Панасівна,
експерт гарячої лінії

Більше запитань та відповідей на них від експерта гарячої лінії Галини Білоткач — у вкладенні до журналу «Довідник кадровика» — «Кадри. Гарячі запитання кадровика», № 1, 2017