Реєструйся

Затверджено форму постанови про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.


Затверджено наказ «Про затвердження форми постанови про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення» від 19 травня 2020 року № 920

Мінекономіки затвердило форму постанови про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

Відповідно до пункту 4 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 509, постанова про накладення штрафу складається у 2 примірниках за формою, встановленою Мінекономіки. Один примірник постанови залишається в уповноваженої посадової особи, що розглядала справу, другий — надсилається протягом 3 днів із дня складення суб’єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого прийнято постанову, або вручається його представникові, про що на примірнику робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого суб’єкта господарювання або роботодавця чи їх представника.

Із дня набуття чинності цим наказом втратив чинність абзац тринадцятий пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів» від 18 серпня 2017 року № 1338.