Реєструйся

Затверджено порядок накладення штрафів за порушення правил зайнятості населення


КМУ затвердив порядок, який визначає механізм накладення на роботодавців штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення, передбачених ч. 2-7 ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення».

Штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками, начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками.

У разі виявлення під час перевірки роботодавця ознак порушення законодавства про зайнятість населення посадова особа Держпраці складає акт.

Рішення про розгляд справи про накладення штрафу приймається не пізніше ніж через 10 днів з дня його складення акту.

Справа розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня прийняття рішення про її розгляд за участю представника роботодавця, щодо якого її порушено. Справу може бути розглянуто без участі такого представника у разі, коли його поінформовано і від нього не надійшло обґрунтоване клопотання про відкладення її розгляду. Строк розгляду справи може бути продовжений, але не більше ніж на 10 днів.

Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінсоцполітики, один з яких залишається у Держпраці або її територіальному органі, другий – надсилається протягом трьох днів роботодавцю, стосовно якого прийнято постанову.

Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що суб’єкт господарювання або роботодавець повідомляють Держпраці чи її територіальний орган.