Реєструйся

Затверджено зміни до Положення про Міністерство закордонних справ України: кадровий аспект


Уряд своєю постановою «Про внесення змін до Положення про Міністерство закордонних справ України» від 16 січня 2019 року № 21 вніс зміни до Положення про Міністерство закордонних справ України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 281. Рішення прийнято з метою приведення зазначеного документа у відповідність до Закону України «Про дипломатичну службу» від 7 червня 2018 року № 2449-VIII, що своєю чергою дозволить забезпечити належну нормативно-правову основу для організації та діяльності Міністерство закордонних справ України (далі — МЗС).

Так відповідно до змін МЗС з метою організації своєї діяльності, зокрема:

  • здійснює на конкурсній основі добір державних службовців у систему органів дипломатичної служби та керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МЗС, з урахуванням рівня освіти, професійної компетенції, досвіду роботи;
  • створює умови для підвищення рівня професійної компетентності працівників дипломатичної служби, а також працівників інших державних органів, до повноважень яких належить забезпечення реалізації повноважень відповідних органів у сфері зовнішніх зносин;
  • здійснює добір працівників, які виконують функції з обслуговування органів дипломатичної служби, відповідно до законодавства;
  • здійснює функцію головного розпорядника бюджетних коштів, забезпечує їх ефективне та цільове використання;
  • відкриває в установленому законодавством порядку рахунки в банківських установах відповідно до Бюджетного кодексу;
  • забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію внутрішнього аудиту та його здійснення в органах дипломатичної служби, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МЗС.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації