Здійснювати «економічні» заходи відповідно до Закону № 1622-VII можуть лише центральні органи виконавчої влади


До ФПУ надходять звернення членських організацій щодо стурбованості неоднозначністю трактування на місцях п.13 доручення Прем’єр-міністра України від 15.08.2014 р. № 29526/7/1-14 до Закону України від 31.07.2014 № 1622-VII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», зокрема мова йде про наступне.

Вищезазначеним пунктом обласним державним адміністраціям та Київській міській держадміністрації доручено, а органам місцевого самоврядування рекомендовано:

«З метою безумовного забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, та недопущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості з таких виплат вжити заходів щодо оптимізації штатної чисельності працівників, надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, встановлення для працівників режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення або скасування стимулюючих виплат, підвищень посадових окладів, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах».

Законом України № 1622-VII від 31.07.2014 доповнено Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» п. 6 Прикінцевих положень, яким передбачено надання права «Керівникам центральних органів виконавчої влади, які здійснюють контроль та нагляд у відповідних галузях і сферах, та центральних органів виконавчої влади, виконання функцій яких можуть здійснювати відповідні міністерства, з метою забезпечення скорочення видатків, передбаченого цим Законом, здійснити заходи щодо оптимізації штатної чисельності працівників, надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, встановлення для працівників режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення або скасування стимулюючих виплат, підвищень посадових окладів, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах, переглянути укладені договори на придбання товарів, робіт, послуг». А також надано право «керівникам зазначених центральних органів виконавчої влади у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін».

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» до центральних органів виконавчої влади, які виконують функції з контролю та нагляду у відповідних галузях і сферах, належать інспекції, з надання адміністративних послуг — служби, з управління об’єктами державної власності — агентства.

ФПУ зазначає, що в урядовому проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (реєстр. № 4308а від 21.07.2014) передбачалося надання права здійснення «економних» заходів, викладених у вищезазначеному п. 6, всім керівникам бюджетних установ. Завдяки активній позиції щодо неприпустимості нових зазіхань на сферу оплати праці, спільним діям ФПУ та членських організацій вдалось не допустити звуження трудових прав працівників бюджетної сфери.

Тому ФПУ акцентує увагу, що чинна редакція п. 6 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» стосується виключно центральних органів виконавчої влади, які виконують функції з контролю та нагляду у відповідних галузях і сферах, тобто інспекцій, служб та агентств.

Разом з тим, ФПУ також звертає увагу, що місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування своїми рішеннями можуть встановлюють лише ті стимулюючі виплати, які здійснюються за рахунок власних бюджетів. Однак, ФПУ застерігає, що зменшення або скасування законодавчо встановлених державних соціальних гарантій з метою економії бюджетних коштів є неприпустимим.