...
Реєструйся

Ведемо Журнал реєстрації вихідної документації


Реєстрації підлягають усі вихідні документи, що потребують обліку і виконання, незалежно від способу їх створення та надіслання адресату.

Вихідні документи завжди реєструють окремо від вхідних документів. Окрім того, вихідну кореспонденцію слід реєструвати окремо від відповідей на звернення громадян, відповідей на запити на інформацію, а також документів, що надсилаються з використанням засобів електрозв’язку — факсограм, телефонограм, електронних документів та документів у сканованій формі.

У Журналі реєстрації вихідних документів (кореспонденції), який ми пропонуємо вашій увазі, передбачено достатньо граф, котрі містять основну вичерпну інформацію про документ.

Індексація вихідних документів має певні особливості; про них читайте на сторінці додаткової інформації всередині видання (за потреби сторінка легко виймається).

Також для зручності роботи в журналі міститься зразок заповнення таблиці та поради експерта-документознавця щодо норм та правил реєстрації вихідної документації.

Журнал реєстрації вихідних документів (кореспонденції) допоможе у роботі працівникам, що відповідають за діловодство на підприємстві — діловодам, секретарям, працівникам канцелярії, організаційного відділу та іншим відповідальним особам, які працюють з документами.

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Чим керуватися під час розроблення Положення про структурний підрозділ
Положення про структурний підрозділ юридичної особи незалежно від її виду і масштабу діяльності, форми власності, рівня підпорядкування є організаційно-розпорядчим документом (далі — ОРД). ...