Передплати журнал

Зміни для донорів


Законом України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» від 30 вересня 2020 року № 931-ІХ , який набув чинності 25 жовтня 2020 року (уводиться в дію з 25 січня 2021 року, крім деяких норм, які вводяться в дію із дня прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про початок діяльності уповноваженого органу у сфері донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові), внесено ряд змін.

Законом визначено правові та організаційні засади державної політики щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування й реалізації донорської крові та компонентів крові, функціонування системи крові, визначено стандарти безпеки та якості донорської крові та компонентів крові з метою забезпечення рівного доступу населення України до якісних і безпечних компонентів донорської крові у необхідній кількості, організації обігу донорської крові та компонентів крові, забезпечення безпеки та здоров’я донорів крові та компонентів крові, а також їх реципієнтів, захисту їхніх прав та законних інтересів.

Крім того, зазначеним Законом унесено зміни до КЗпП, а саме статтю 124 викладено у новій редакції:

«Стаття 124. Гарантії для донорів                 

У дні медичного обстеження та донації крові та/або компонентів крові особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності, із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу. Такій особі безпосередньо після кожного дня здійснення донації крові та/або компонентів крові надається день відпочинку із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу. За бажанням такої особи цей день приєднується до щорічної відпустки».

Із дня введення в дію цього Закону втрачає чинність Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 року № 239/95-ВР.

Читайте також: Пільги для донорів від роботодавця