Передплати журнал

Зміни до національної системи кваліфікацій: проєкт прийнято за основу


3 червня народні депутати прийняли в першому читанні за основу законопроєкт № 4147 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій».

Метою законопроєкту автори законодавчої ініціативи визначили стимулювання розвитку національної системи кваліфікацій.

Поява можливості присвоювати особі часткову кваліфікацію забезпечить кращу реалізацію такою особою права на працю та дозволить швидко отримати відповідні навички та можливість обіймати відповідну посаду, зазначено в пояснювальній записці.

Законопроєкт спрямований на:

— законодавче визначення часткової кваліфікації;

— встановлення сучасних вимог до професійних знань та умінь працівників;

— усунення колізій між професійними стандартами та кваліфікаційними характеристиками, окремих питань розроблення, затвердження та введення в дію професійних стандартів;

— створення та ведення Реєстру видів занять (професій) та кваліфікацій, діяльності Галузевих рад з розроблення професійних стандартів, а також врегулювання пов’язаних із цим окремих положень законодавства про функції колегіального органу у сфері кваліфікацій (Національне агентство кваліфікацій).

Згідно із законопроєктом професійна кваліфікація (повна професійна кваліфікація) — визнана суб’єктом, уповноваженим на оцінювання і визнання результатів навчання осіб та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей та/або результатів навчання, що дозволяють виконувати трудові функції.

Часткова професійна кваліфікація — кваліфікація, яка свідчить про здобуття особою частини компетентностей та/або результатів навчання, які визначені відповідним освітнім та/або професійним стандартом.

Наявність у особи повної професійної кваліфікації дозволяє їй виконувати повний набір трудових функцій в межах такої кваліфікації, одного або декількох видів занять (професій).

Наявність у особи часткової професійної кваліфікації надає їй право виконувати трудові функції лише визначеної частини кваліфікації.

Перелік робіт, які не потребують наявності у особи повних або часткових професійних кваліфікацій, встановлюватиме Національне агентство кваліфікацій.

Відповідні зміни запропоновано внести до Кодексу законів про працю.

У Законі «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII автори законодавчої ініціативи пропонують закріпити, що кваліфікації за обсягом класифікуються на повні та часткові, за змістом — на освітні та професійні.

Кваліфікація вважається повною в разі здобуття особою повного переліку компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом.

Кваліфікація вважається частковою в разі здобуття особою частини компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом.