Зміст №6, 2011


ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Микола БОЙКО
Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця: додаткові підстави (пп. 2 і 3 ст. 41 КЗпП України) (у запитаннях і відповідях) (Закінчення)
У пункті 2 статті 41 КЗпП передбачено розірвання трудового договору з працівником, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, у зв’язку із втратою довір’я. Чи можуть бути звільнені за цією підставою бухгалтери, контролери, охоронники, обліковці, товарознавці та інші працівники, які мають певне відношення до цінностей? Чи може слугувати підставою для звільнення за пунктом 2 статті 41 КЗпП вчинення працівником винних дій, не пов’язаних із виконанням трудових обов’язків, і його пасивна поведінка та чи має значення при цьому форма вини? Які категорії працівників можна звільнити за пунктом 3 статті 41 КЗпП і який порядок такого звільнення? Відповіді на ці та інші запитання знайдете у статті…

Ольга ХАМАЙДЮК
Відпустки-2011. Документальне оформлення щорічної відпустки. Право на відпустку у зручний час і перенесення відпустки (Продовження)
Інтереси роботодавця і особисті інтереси працівників — ось що береться до уваги під час складання графіків відпусток. Як далі діє роботодавець, щоб відправити працівника у відпустку? Кому можна надавати щорічні відпустки повної тривалості до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві? Кому роботодавець зобов’язаний надати щорічну відпустку в будь-який зручний для нього час? А коли щорічну відпустку можна перенести на інший період і чи існує можливість щорічну відпустку поділити на частини будь-якої тривалості? Всі ці питання висвітлено в матеріалі статті.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Олександр КЛИМЕНКО
Порядок слів у назвах посад: яким він має бути, або Врахування порядку слів та інших чинників під час добору назв посад

Часто кадровики підприємств, установ та організацій, підшуковуючи у Класифікаторі професій найбільш підходящі назви посад для працівників, не знаходять у ньому таких, достатньо поширених на практиці назв, як-от «Технічний директор», «Системний адміністратор», «Науковий консультант» тощо. У чому ж річ? Чи й справді у КП нема таких назв? Автор пропонованої статті стверджує, що наявні у КП професійні назви робіт цілком відбивають майже всі існуючі на практиці види розподілу між окремими працівниками всіх основних завдань та обов’язків, виконуваних на підприємствах усіх видів економічної діяльності на будь-яких кваліфікаційних рівнях. Читайте і знатимете, на що треба звертати увагу і чим послуговуватися у роботі. А якщо у вас виникне запитання: «Чи можна писати «технічний директор» замість «директор технічний» у назві посади», стаття теж допоможе у цьому розібратися.

Оксана ЗАБОРОВЕЦЬ
Організація та порядок проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів
Законом України «Про дорожній рух» визначено обов’язковість проведення медичного огляду й переогляду кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів.
Медичний огляд проводиться з метою визначення здатності водіїв до безпечного керування транспортними засобами. Такий огляд включає: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові і післярейсові огляди, а також позачергові огляди, зумовлені необхідністю. Періодичність оглядів, порядок їх проведення і направлення водіїв на позачергові огляди визначаються спільним актом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я і Міністерства внутрішніх справ України. Усе про медичні огляди водіїв читайте у статті, а також про:
– організацію та порядок проведення попереднього огляду водіїв на стан сп`яніння;
– яким чином проводити медичний огляд водіїв, якщо на підприємстві зареєстровано одну — три машини;
– як правильно прийняти медичного працівника для проведення щозмінних оглядів за сумісництвом;
– хто має проводити огляди під час відпустки або хвороби медичного працівника тощо.

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Олександр ПРАВДИВЕЦЬ
Про зміни у веденні військового обліку військовозобов’язаних і призовників
У статті проведено порівняльний аналіз наказів Міністра оборони України «Про затвердження Інструкції з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, установах, організаціях і навчальних закладах» від 27 червня 1995 року № 165, «Про затвердження Інструкції з військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування» від 27 червня 1995 року № 166 та «Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах» від 15 грудня 2010 року № 660, який набув чинності 25 березня 2011 року, із законами, якими регулюються питання оборони, військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки тощо.
Перелік норм щодо ведення обліку військовозобов’язаних і призовників, які існували раніше, і вимог з цього питання, що їх закріплено в останній Інструкції, наведено у порівняльній табличці, яка допоможе легко розібратися у нововведеннях.
Про ведення обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування — в наступних номерах журналу.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Микола БОЙКО
Правове становище членів виконавчого органу акціонерного товариства
Згідно із частиною 5 статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства» з кожним членом виконавчого органу акціонерного товариства укладається контракт, який оформляється наказом чи розпорядженням голови правління або відповідно особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (директора, генерального директора). Викладений порядок укладення контрактів з членами виконавчого органу акціонерного товариства стосується насамперед осіб, які ще не перебувають у трудових відносинах з цим акціонерним товариством, або членів виконавчого органу, строк повноважень яких закінчився і вони були знову переобрані на відповідні посади членів виконавчого органу. Однак на практиці виникають труднощі щодо укладення трудових договорів з членами виконавчого органу, які вже перебувають у трудових відносинах (з невизначеним строком) з цим акціонерним товариством та обіймають певні штатні посади…

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Ухвала Вищого спеціалізованого суду України «Умисна безпідставна невиплата заробітної плати працівникам товариства більш як за один місяць» від 18 січня 2011 року
 • Ухвала Вищого спеціалізованого суду України «Про використання найманої праці працівників та неповнолітньої особи без укладення з ними трудових договорів, порушення правил безпеки виконання робіт з підвищеною небезпекою» від 20 січня 2011 року
 • Ухвала Вищого спеціалізованого суду України «Про порушення кримінальної справи проти службової особи, яка здійснює контроль за виконанням працівниками правил і норм з охорони праці, виробничої і технологічної дисципліни» від 8 лютого 2011 року

БАНК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

 • Апаратник очищення стічних вод
 • Вантажник
 • Водій електро- та автовізка
 • Вагар

ДІЛОВОДСТВО

Олена ЗАГОРЕЦЬКА
Інформаційне забезпечення юридичних та фізичних осіб в архівних установах

Державні архівні установи надають документи Національного архівного фонду, що належать державі й територіальним громадам, для користування юридичним і фізичним особам. Чи дозволяється видавати документи в тимчасове користування за межами архіву, до яких документів архівної установи доступ обмежується, з якими письмовими запитами можна звертатися до архівної установи та які інформаційні документи остання має підготувати на їх виконання — дізнаєтеся зі статті… До речі, стаття містить зразки заяви-анкети користувача, замовлення на видавання справ, замовлення на копіювання документів, заяви фізичної особи про підтвердження біографічних даних, а також Перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, і Перелік соціально-правових запитів щодо підтвердження законних прав та інтересів громадян, що виконуються державними архівними установами безкоштовно.

Віктор РОЖНОВ
Трудові книжки. Оформлення, внесення і зміна записів, облік, зберігання (Закінчення)

Автор завершує цикл матеріалів, присвячених оформленню, внесенню і зміні записів, обліку та зберіганню трудових книжок. Цього разу він розглядає порядок обліку і зберігання трудових книжок, зокрема, звертає увагу на особливості зберігання трудових книжок працівників, які працюють за трудовим договором в іноземних представництвах, в іноземних кореспондентів, співпрацівників міжнародних організацій та інших прирівняних до них іноземців на території України, а також працівників, що працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няні, водії тощо). Автор наводить зразок акту на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них й акту про приймання-передання трудових книжок і вкладишів до них, а також книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • Працівник — інженер II категорії дільниці диспетчерського устаткування і телеавтоматики в електричному цеху ТЕЦ до 27 січня 2011 року був інвалідом III групи. З 27 січня 2011 року йому встановлено II групу інвалідності. У висновку про умови і характер праці вказано: «За фахом, з подовженою робочою перервою». На скільки має бути подовжена ця перерва? Що вказати у наказі про надання подовженої робочої перерви, на які статті КЗпП України посилатися? Як має оплачуватися робота інваліда II групи при скороченому робочому дні?
 • У колективному договорі Миколаївського обласного центру з гідрометеорології (бюджетна організація) додатком затверджено посади працівників з ненормованим робочим днем, яким встановлюється додаткова відпустка. Серед цих працівників — технік ІІ категорії та інженер І категорії. Їх зараховано як внутрішніх сумісників на 0,5 і на 0,25 ставки відповідно. Чи правильно буде надавати цим працівникам за основним місцем роботи основну відпустку тривалістю 24 календарних дні і додаткову за ненормований робочий день — 7 календарних днів, а на роботі за сумісництвом — основну відпустку 24 календарних дні?
 • Підприємство електроенергетичної галузі надає інвалідам ІІІ групи — промислово-виробничому персоналу щорічні основні відпустки від 26 до 28 календарних днів — залежно від стажу роботи і додаткову відпустку — залежно від стажу роботи. Проте під час перевірки на ТЕЦ дотримання соціальних гарантій працівникам, які працюють у шкідливих умовах праці, рекомендовано надавати інвалідам основну відпустку 26 календарних днів, а відпустку за роботу у несприятливих умовах праці додавати до основної. Як правильно надавати інвалідам основні щорічні відпустки?
 • Як правильно індексувати доходи працівника? Які документи потрібно подати до бухгалтерії та відділу кадрів для внесення змін в особовий рахунок та особову картку працівника?
 • За якими Списками встановлюється пенсія за віком на пільгових умовах працівникам ремонтної служби, зокрема, слюсарю-ремонтнику, електромонтеру, електрогазозварнику, які працювали до 1 січня 1992 року на виробництві, основні працівники якого мають право на таку пенсію за Списком № 1? Умови праці вказаних працівників не змінювалися.
 • Молодшій медичній сестрі та молодшій медичній сестрі з догляду за хворими відділення гнійної хірургії за результатами атестації робочих місць за умовами праці підтверджено право на пенсію за віком на пільгових у мовах за Списком № 2. Чи потрібно проводити додаткову атестацію робочих місць молодшої медичної сестри (санітарки-прибиральниці, санітарки-буфетниці, молодших медичних сестер, які виконують супроводжувальні і перев’язувальні роботи, тощо), якщо назва посади в дужках лише конкретизує роботу, яку виконує ця молодша медична сестра?
 • В установі для професії «Сторож» установлено річний підсумований облік робочого часу і графік змінності — день (12 год.) — ніч (12 год.) — вільний час для відпочинку (48 год.). Проте фактично надурочний час на кожного сторожа становить по 190 год. на рік (проти норми 120 год.). Для того щоб уникнути надурочної роботи, до штатного розпису введено додаткову штатну одиницю. Чи має право установа, використовуючи додаткову штатну одиницю сторожа, оформити за внутрішнім сумісництвом сторожів за їхньою згодою з виплатою за фактично відпрацьований час до 0, 25 ставки?
 • Водія хочуть перевести тимчасово механіком (на час відпустки іншого працівника). Чи треба водієві мати певну освіту чи навченість, щоб виконувати обов’язки механіка? Яким нормативним актом це передбачено?
 • Чи можна облаштувати отвори в конструкції металевих стелажів, установлених у складських приміщеннях, для проїзду навантажувачів і чи дозволяється їх рух під стелажами? Ані паспорта, ані рекомендацій з експлуатації навантажувачів підприємство не має. У пункті 7.5.7 НПАОП 0.00-1.22–08 лише зазначено, що проїзди мають бути чітко окреслені і позначені. Це стосується і небезпечних місць, у т. ч. обмежень за висотою.
 • Хто має оформляти, підписувати і видавати наряд-допуск на виконання газонебезпечних робіт, зокрема у зерносховищах, електромонтерам, які вимикають і демонтують електродвигуни, а потім ремонтують їх у майстерні. Відповідно до пункту 1.5 Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11–85) такі роботи належать до газонебезпечних. Електромонтери підпорядковуються начальникові електроцеху, а не основного цеху. Якщо відповідно до пункту 3.1 цієї Інструкції наряд-допуск їм видаватиме начальник основного цеху, як він може відповідати за рівень кваліфікації працівника іншого підрозділу? Якщо ж його видає начальник електроцеху, чи може він забезпечити безпеку працівникам у незнайомому приміщенні?

КЛУБ КАДРОВИКА

Уляна ЛИСАК
Що таке соціоніка, та як вона може стати нам у пригоді
Можливо, хтось із читачів уже щось чув про соціоніку, до того ж хотілося б думати, що серед кадровиків є й ті, хто знається на ній глибше і послуговується у роботі. Ми вирішили нагадати про цю науку і хоч як збудити інтерес до неї. Якщо ви хочете навчитися розбиратися в людях, знаходити з ними точки зіткнення (навіть якщо, на перший погляд, — ви цілком протилежні за характером), вам у пригоді може стати соціоніка. Недарма над цією наукою працювали видатні вчені й психологи. Завдяки підходам та висновкам соціоніки кожен з нас може навчитися більше розуміти інших, добирати собі оточення і трансформувати власну поведінку залежно від тієї чи іншої ситуації.

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Порядку видачі довідок про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам, що відряджалися для виконання службових обов’язків до органів державної влади, місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, ліквідованих без визначення правонаступника, та були звільнені зі служби у зв’язку з виходом на пенсію безпосередньо з посад, на яких вони перебували, або у разі перейменування (відсутності) посад» від 19 липня 2010 року № 195
 • Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» від 17 березня 2011 року № 362
 • Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про надання роз’яснень» від 31 березня 2011 року № 01-16-707

НАБУЛИ ЧИННОСТІ