...
Реєструйся

Зміст №8, 2011


ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Микола БОЙКО
Приймаємо на сезонні роботи. Поетапні дії кадрової служби
На працівників, зайнятих на сезонних роботах, поширюється дія законодавства України про працю з винятками, встановленими Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах».Які роботи можна вважати сезонними і чи належать до них ті, що виконуються за трудовим договором, укладеним на опалювальний період, чи встановлюється випробування при прийнятті на сезонну роботу, чи потрібно вносити запис до трудової книжки працівника про сезонний характер роботи — про це та інше в матеріалі…

Олег ТАТАРІНОВ
Оформлення трудових відносин між найманим працівником та фізичною особою — підприємцем. Сезонні роботи (Продовження)

Автор продовжує розглядати особливості оформлення трудових відносин між найманим працівником та фізичною особою — підприємцем. Цього разу ви дізнаєтеся, як правильно оформити трудовий договір із сезонним працівником, а також у яких випадках можна його розірвати достроково з ініціативи роботодавця чи працівника. У додатку до статті наведено зразок такого договору.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Віктор РОЖНОВ
Звільнення з роботи: поетапні дії
Під час прийняття рішення про звільнення роботодавець має пам’ятати, що трудовий договір може бути припинено, а працівника звільнено з роботи лише з підстав і в порядку, визначених законодавством. На яких підставах припиняється трудовий договір? Які категорії працівників мають переважне право на залишення на роботі? На що має звернути увагу роботодавець, припиняючи трудовий договір у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників або з керівником акціонерного товариства й товариства з обмеженою відповідальністю чи при застосуванні звільнення як заходу дисциплінарного стягнення? Відповіді на ці та інші запитання знайдете у статті…

Володимир ЛОСЬ
Приймаємо на роботу випускника ВНЗ. Які документи слід вимагати
Серед запитань, які виникають у працівників кадрових служб під час роботи, є й такі: «Чи зобов’язаний кадровик, приймаючи на роботу випускника ВНЗ, з’ясовувати, за які кошти він навчався і чи має направлення на роботу? Чи несе кадровик персональну відповідальність за прийняття на роботу випускника ВНЗ, який навчався коштом державного бюджету і має направлення на працевлаштування в іншу організацію?». Наш постійний автор допоможе розібратися в правових, законодавчих та інших аспектах цього питання.

КОМЕНТАР ЗАКОНОДАВСТВА

Василь ОРЛЕНКО
Особливості застосування антикорупційного законодавства в роботі кадрових підрозділів
1 липня 2011 року набув чинності Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», яким, з-поміж іншого, передбачено випадки, у яких відповідальність за корупційні правопорушення поширюється і на керівників кадрових служб чи навіть на звичайних працівників цих служб. Аби уникнути помилок у застосуванні законодавства про працю, кадровики мають враховувати у своїй роботі антикорупційні правові норми. Автор статті докладно розглядає зазначені в Законі обмеження щодо роботи близьких осіб, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, конфлікту інтересів, доступу до інформації тощо.

АКТУАЛЬНО Й ОПЕРАТИВНО

Анастасія ПОСТЕРНАК
Досягнення і плани портала www.kadrovik.ua
За час існування портал став інтернет-майданчиком для роботодавців, працівників кадрових служб, юристів. Тут можна знайти корисну інформацію, поспілкуватися з колегами на форумі, отримати відповідь на своє запитання.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Про оподаткування польового забезпечення при вахтових роботах
Роз’яснення Державної податкової адміністрації України щодо оподаткування надбавок (польового забезпечення) за роз’їзний характер роботи в умовах дії Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», де, зокрема, повідомляється, що порядок оподаткування вказаних доходів з набуттям чинності Податковим кодексом України не змінився.

Микола БОЙКО
Про визнання цивільно-правових договорів трудовими
Інколи характер і порядок виконання робіт за цивільно-правовим договором подібний до функціональних обов’язків працівника за трудовим договором, що, у свою чергу, на практиці ускладнює розмежування відносин, які виникають за цими договорами, а нечітке юридичне їх оформлення породжує спори між сторонами. У яких випадках і хто може визнавати договори цивільно-правового характеру, укладені з фізичними особами, трудовими — дізнаєтеся зі статті…

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Ухвала Вищого спеціалізованого суду України «Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди та витрат на правову допомогу» від 23 березня 2011 року
 • Рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області «Про визнання незаконним звільнення за п. 2 ст. 41 КЗпП, поновлення на роботі, стягнення з відповідача середнього заробітку за час вимушеного прогулу» від 17 січня 2011 року № 22ц-14280/10

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ОБЛІК КАДРІВ

Сергій ДУДКЕВИЧ
Автоматизація обліку персоналу на підприємстві (Закінчення)
У дев’ятому, останньому, уроці з автоматизації обліку персоналу на підприємстві автор знайомить читачів з особливостями можливостей програми «Кадри +» комплексу управління підприємством «VirGo®-2.5М» щодо програми «Кадри».

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

  • Чи зберігається за працівником ранг державного службовця при прийнятті на нижчу посаду в орган місцевого самоврядування? Працівник має 9 ранг державного службовця п’ятої категорії посад, а приймається із служби зайнятості на посаду радника голови районної ради сьо­мої категорії посад. Цій категорії відповідають 13–15 ранги посадової особи місцевого самоврядування.

 

  • Відповідно до статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади. Згідно зі статтями 3 і 10 зазначеного Закону такими посадами, зокрема, є:   

   — посада міського голови, на яку особи обираються територіальною громадою;         
   — посада секретаря міської ради, на яку особи обираються відповідною радою.          

   Згідно зі статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» прийняття на посади заступників міського голови здійснюється шляхом затвердження відповідною радою. Чи є законним внесення міським головою на розгляд ради пропозиції щодо призначення на посаду заступника міського голови особи, яка досягла граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, якщо рішенням сесії міської ради вона звільнена у зв’язку із закінченням терміну повноважень, про що зроблено запис у трудовій книжці?

 

  • З 30 серпня до 25 грудня 2010 року згідно з наказом працівниця виконувала обов’язки начальника відділу кадрів за вакантною посадою. За цей період їй виплачувалася різниця в окладах, однак заробітна плата не індексувалася, оскільки змінено базовий місяць і в наказі відсутнє слово «тимчасово». До призначення її виконуючою обов’язки начальника відділу кадрів сума індексації нараховувалася. З 27 грудня 2010 року працівниця не виконує обов’язків начальника відділу кадрів, але до сьогодні її заробітна плата не індексується. Чи правильно змінено базовий місяць для нарахування індексації?

 

  • На підприємстві працює за безстроковим трудовим договором завідувач музею (код КП 1229.6), якому призначатиметься наукова пенсія. Згідно із Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність» після призначення пенсії наукові (науково-технічні) працівники можуть працювати за строковим трудовим договором (контрактом). Чи маємо ми право переукласти із завідувачем музею трудовий договір за контрактом? З якого часу працівника, який подав документи (написав заяву) до пенсійного фонду про призначення наукової пенсії, роботодавець може прийняти на роботу за контрактом?

 

  • У приватну санаторно-курортну установу з 15 травня до 15 жовтня 2010 року на роботу за строковими трудовими договорами для обслуговування тих, хто на відпочинку, прийняли покоївок, працівників харчоблоку, парку, пляжу, медичних працівників. У жовтні установа виграла тендер на санаторно-курортне лікування громадян, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи. За заявами працівників продовжили дію строкових трудових договорів до закінчення останнього заїзду «чорнобильців» (до 10 січня 2011 року). Наприкінці грудня з’ясувалося, що з 10 січня 2011 року додатково заїдуть «чорнобильці». Дію строкових договорів за заявами працівників знову продовжили — вже до 27 січня 2011 року. Чи має право установа продовжувати дію строкових трудових договорів з об’єктивних причин і за заявами працівників, керуючись частиною другою статті 391 КЗпП, будучи впевненою, що договір не стане безстроковим? Якщо ні, то в чому полягає зміст частини другої статті 23 і частини другої статті 391 КЗпП?

 

  • Бухгалтер С., з якою укладено трудовий договір на невизначений строк, перебувала у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. На цю посаду за строковим трудовим договором прийняли працівницю І. Проте через рік роботи І. теж пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

   1. На який строк ми можемо прийняти на роботу третього працівника: на час соціальної відпустки С. чи на час соціальної відпустки І.?         
   2. Чи зобов’язані ми виплачувати І. допомогу по вагітності та пологах та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, оскільки вона не є нашим постійним працівником?        
   3. Яким чином ми можемо звільнити І., оскільки з виходом бухгалтера С. на роботу, після досягнення її дитиною трирічного віку, планується скорочення цієї посади?

 

 • У КП «Севміськрингосп» працівники працюють п’ять днів на тиждень: у середу, четвер, п’ятницю, суботу і неділю. Понеділок і вівторок — вихідні дні. Святковий день 9 травня 2011 року (День Перемоги) припав на понеділок — вихідний день за графіком для працівників ринку. Вівторок, 10 травня 2011 року, — теж вихідний день за графіком. Просимо дати роз’яснення про застосування частини третьої статті 67 КЗпП України стосовно того, що якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то чи переноситься на наступний після святкового або неробочого вихідний день. Чи стосується це працівників сфери обслуговування?

ОХОРОНА ПРАЦІ

Микола ЛИСЮК
Дотримання вимог безпеки праці при наданні готельних послуг
Хто встановлює обов’язки й повноваження з охорони праці в підрозділах (службах) готелю і для всіх працівників? За яким принципом додержують вимог охорони праці в працеохоронних заходах в готелях? — саме ці питання розглядаються в статті. Крім того, подаються зразки інструкцій з охорони праці для двох характерних у сфері надання готельних послуг професій — покоївки і каштеляна.

КЛУБ КАДРОВИКА

Уляна ЛИСАК
«Професія кадровика — це постійна робота над собою…»
Інтерв’ю нашого кореспондента з Валерієм Павловичем Левченком — начальник відділу кадрів ЗАТ «Лисичанський склозавод «Пролетар», цікавою людиною, яка все своє життя присвятила одному місцю роботи, сподіваємося, буде корисним і пізнавальним для наших читачів.

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994» від 30 березня 2011 року № 321
 • Меморандум про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Федеральною міграційною службою (Російська Федерація) з питань трудової міграції
 • Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про скасування постанови правління Фонду від 30.11.2010 року № 34» від 19 квітня 2011 року № 31
 • Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів)» від 19 травня 2011 року № 285
 • Роз’яснення Міністерства юстиції України «Статус фізичної особи — підприємця: проблеми застосування законодавства» від 14 січня 2011 року
 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо поновлення на роботі працівників у разі їх незаконного звільнення» від 6 січня 2011 року № 10/06/186-11
 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо права на додаткову щорічну відпустку» від 27 січня 2011 року № 14/13/116-11
 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо збереження середньої зарплати донорам» від 6 квітня 2011 року № 76/13/133-11
 • Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо надання допомоги з тимчасової непрацездатності під час простою підприємства не з вини працівника та обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги» від 13 травня 2011 року № 04-29-1157
 • Роз’яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо порядку застосування окремих положень Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з втратою чинності статей 1–49 Закону України «Про господарські товариства» у частині, що стосується акціонерних товариств» від 20 травня 2011 року № 7

НАБУЛИ ЧИННОСТІ