Реєструйся

Зміст №09, 2011


ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Тетяна ДОНЧЕНКО
ГАРАНТІЇ для працівників у разі ліквідації або реорганізації підприємства, установи, організації
Розглядаються питання, пов’язані з розірванням трудового договору, укладеного на невизначений строк, а також строкового трудового договору до закінчення строку його чинності з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Зокрема, йдеться про зміни в організації виробництва і праці, внаслідок чого відбувається скорочення чисельності та скорочення штату працівників. Що в такому разі повинен робити роботодавець? Який має бути порядок його дій? Які передбачено гарантії для працівника? Положень яких норм законодавства слід додержувати, ухвалюючи рішення стосовно звільнення працівників? Усі ці всі важливі питання висвітлено у пропонованому матеріалі.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Віктор РОЖНОВ
Звільнення з роботи: ПОЕТАПНІ ДІЇ (Закінчення)
Зі статті ви дізнаєтеся, у яких випадках і в який строк провадиться погодження звільнення працівника з профспілкою, як правильно оформити наказ про звільнення, якими рядками можна доповнити типову форму цього наказу та де його зареєструвати, які записи, окрім запису про звільнення, вносяться до трудової книжки працівника. Автор у зручній схемі наводить зразки формулювань розпорядчої частини наказів і записів у трудовій книжці.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Микола БОЙКО
Педагогічна робота у ВНЗ: оформлення відносин при неповному навантаженні
У вищому навчальному закладі державної форми власності утворено структурний підрозділ — інститут підвищення кваліфікації. Для проведення занять зі слухачами інституту залучаються як працівники цього навчального закладу так й інші особи шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів. Однак розпорядженням ректора навчального закладу передбачено оформлення відносин з цими викладачами на виконання педагогічної роботи з погодинною оплатою праці обсягом не більш як 240 год. на рік шляхом подання ними відповідної заяви й видання наказу. Чи відповідає таке оформлення чинному законодавству і які юридичні наслідки при цьому настають?

Станіслав СОЛОМОНОВ
ОБРАХУВАННЯ норми тривалості робочого часу
На підприємстві, розраховуючи норми тривалості робочого часу, підрахували кількість годин за місяцями й на рік, але хочуть пересвідчитися, чи правильно це виконали. На підтвердження правильності виконаних дій консультант посилається на певні законодавчі норми та офіційні роз’яснення.

СУДОВА ПРАКТИКА

 • Ухвала Вищого спеціалізованого суду України «Про зобов’язання видати трудову книжку, стягнення заборгованості із заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку, відшкодування моральної шкоди» від 24 січня 2011 року
 • Постанова Верховного Суду України «Про визнання недійсним наказу про звільнення в частині виплати грошової допомоги при звільненні» від 21 лютого 2011 року

ШКОЛА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИКА

Олександр НОСІКОВ
Ще раз про професійну назву роботи в штатному розписі: ФОРМУЛЮЄМО ПРАВИЛЬНО (у запитаннях і відповідях)
Як привести у відповідність до Класифікатора професій назви робіт? Фахівець із соціально-трудових відносин дає відповіді на конкретні запитання читачів і на кожному прикладі показує, як треба працювати з Класифікатором професій.

 • Чи є однорідними професії прибиральника і гардеробника? Чи можна передбачити для одного робітника суміщення функцій прибиральника і гардеробника?
 • Чи відповідатиме нормам КП професійна назва роботи «Радіотехнік-конструктор-технолог»?
 • Чи можна віднести професію «Оформлювач вітрин, приміщень та будівель» до професій художніх промислів?
 • Чому Класифікатор професій не містить такої професії, як «Професіонал з фізичної реабілітації інвалідів»?
 • Які уточнювальні слова можна використовувати при оформленні трудової книжки радника?
 • Чи може працівниця, яка має спеціальність за радянським дипломом «фельдшер-лаборант», обіймати посаду, для якої тепер передбачено наявність диплома бакалавра?
 • Чи можна віднести посаду «Майстер котельні» до категорії інженерно-технічних працівників?
 • Чи можна застосовувати на підприємстві торгівлі такі посади: «Головний менеджер з бухгалтерського обліку» і «Провідний менеджер з бухгалтерського обліку»?
 • Які освітні вимоги передбачено для роботи «Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного)»? За яким принципом професії працівників з вищою освітою відносять до того чи іншого розділу Класифікатора професій?
 • Як правильно зробити записи до трудових книжок системного адміністратора, секретаря-референта, бухгалтера-касира, пакувальника, технічного працівника, привівши їх у відповідність до вимог Класифікатора професій?
 • До яких професій застосовується категорія «провідний»?
 • На яких засадах професійні назви робіт «Державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж» і «Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії» віднесено до розділу 3 Класифікатора професій «Фахівці»?

ДІЛОВОДСТВО

Олена ЗАГОРЕЦЬКА
Особливості роботи з документами, що містять комерційну таємницю підприємства (Закінчення)
Порядок роботи з документами, що містять комерційну таємницю підприємства, повинні розробляти безпосередньо спеціалісти цього підприємства. Рекомендації, надані у статті, допоможуть розібратися зі складом таких документів і кваліфіковано підготувати порядок роботи з ними. Отже: якими критеріями треба керуватися, щобпідготувати перелік документів, що містять комерційну таємницю, які існують методи захисту комерційної таємниці, чим конфіденційне діловодство відрізняється від загального, що є сутністю і завданням конфіденційного діловодства — про все це йдеться в матеріалі статті.

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

  • У 2006 році особа прийняла Присягу посадової особи місцевого самоврядування, у 2010 році їй присвоєно 13-й ранг посадової особи місцевого самоврядування, а в березні 2011 року була прийнята на державну службу в органи виконавчої влади (сьома категорія посад). Чи має вона прийняти Присягу державного службовця і чи потрібно встановлювати цій особі ранг державного службовця?

 

  • Чи може викладач університету працювати за сумісництвом директором філії (у виробничій сфері)? Якщо так, то як це оформити?

 

  • Працівниця стала до роботи після відпустки для догляду за дитиною до трьох років. Чи має право бухгалтерія нарахувати їй матеріальну допомогу на оздоровлення (яка в установі дається до щорічної відпустки один раз на рік) у перший місяць виходу на роботу і чи може працівниця вимагати виплату матеріальної допомоги за попередні роки, коли фактично перебувала у відпустці для догляду за дитиною до трьох років?

 

  • Працівника прийнято на посаду дільничного лікаря-педіатра дитячої міської поліклініки і встановлено надбавку за тривалість безперервної роботи (на дільниці) у розмірі 10 % посадового окладу. Він вимагає встановити її у розмірі 30 %, оскільки до цього працював лікарем виїзної бригади станції швидкої медичної допомоги й отримував надбавку в розмірі 60 % посадового окладу. Звільнений з посади лікаря виїзної бригади станції швидкої медичної допомоги 9 лютого 2011 року, прийнятий дільничним лікарем-педіатром 14 лютого 2011 року. Чи зараховується стаж роботи на попередній посаді для нарахування надбавки за тривалість безперервної роботи (на дільниці)?

 

  • Особа працює в міській лікарні на посаді сестри медичної з масажу реабілітаційного відділення з 1 жовтня 1994 року. Закінчила Московський ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагог». Разом з дипломом педагога видано свідоцтво про те, що при Московському ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора державному педагогічному інституті прослухала всі дисципліни і виконала практичні заняття згідно з навчальним планом і програмами, затвердженими Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР та Міністерством охорони здоров’я СРСР, і рішенням випускної екзаменаційної комісії від 11 травня 1976 року їй присвоєно кваліфікацію «Медична сестра для цивільної оборони». Чи може працювати на посаді медичної сестри з масажу ця особа і чи виплачується їй надбавка за вислугу років згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1418?

 

 • Згідно з абзацом першим пункту 2 наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23 лютого 2000 року № 33 керівники закладів охорони здоров’я мають право у разі виробничої потреби змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для цього закладу, за рахунок посад інших структурних підрозділів у межах фонду оплати праці. При цьому не допускається введення посад таких найменувань, які не передбачені чинними штатними нормативами лікувально-профілактичних закладів. Штукатурні роботи в міській лікарні майже не виконуються, тоді як зайнятість на малярних роботах становить повний робочий день. Чи можна перейменувати посаду штукатура на маляра, якщо останню не введено до нормативного переліку посад працівників лікувально-профілактичних закладів, що міститься в додатках до зазначеного вище наказу, а є лише посади штукатура і муляра?

 

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Ірина ЄРЕМЕНКО
Актуальні питання із соціального страхування (у запитаннях і відповідях)
Чи можна надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку батькові дитини, якщо мати навчається на денній формі навчання у вищому навчальному закладі? Який документ підтверджує настання строку вагітності та пологів для непрацюючої жінки: листок непрацездатності чи медична довідка? Чи потрібно передавати листки непрацездатності з філії до головного офісу підприємства, якщо кадровий облік і нарахування заробітної плати працівникам здійснюється у філії? Чи зараховується до страхового стажу для оплати листка непрацездатності період перебування працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Хтоповинен підраховувати страховий стаж — відділ кадрів чи бухгалтерія? Відповіді на ці та інші запитання знайдете в матеріалі…

РИНОК ПРАЦІ

Надія ТОВСТЕНКО
Можливості реалізації громадянами свого права на працевлаштування в Україні. Скорочення тривалості виплати матеріального забезпечення. Зняття з обліку і перереєстрація у службі зайнятості (Продовження)
Автор продовжує розглядати особливості виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття. Цього разу, зокрема, ви дізнаєтеся, на який строк відкладається його виплата особам, яким вихідну допомогу чи інші компенсаційні виплати було виплачено одноразово або якщо їх виплата провадиться щомісячно, у яких розмірах і з якого дня виплачується матеріальне забезпечення на випадок безробіття особам, звільненим з останнього місця роботи за угодою сторін, у яких випадках припиняється виплата допомоги по безробіттю, з якого дня знімаються з обліку громадяни, зареєстровані як такі, що шукають роботу, і безробітні. У статті наведено відповідні приклади.

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Олександр КЛИМЕНКО
Соціальна корпоративна відповідальність та Класифікатор професій
Як-то кажуть: «Що воно таке «соціальна корпоративна відповідальність» і з чим її їдять?». Ця проблема актуальна і обговорюється у суспільстві на всіх рівнях, разом з тим багато кадровиків усе ще не дуже добре обізнані навіть із самим цим поняттям, тим паче з новими професіями у цій сфері. Тому спробуймо їм допомогти. Відповідно до різноманітних підходів до проблеми соціальної (корпоративної) відповідальності підприємств (бізнесу) існує і кілька більш-менш загальноприйнятих визначень цього поняття. Саме поняття «соціальна» розглядають фахівці з економіки праці у контексті соціально-трудових відносин, фахівці ж із права (юристи) — з погляду підприємства як юридичної особи, екологи переймаються питаннями відповідальності підприємства перед суспільством за забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Про історію виникнення і стадії трансформації поняття «соціальної корпоративної відповідальності» та її міждисциплінарний характер, розвиток і поширення концепції соціальної відповідальності бізнесу, закріплення цього поняття у сучасних правових документах, появу професійних спеціалізацій у сфері соціальної корпоративної відповідальності і, зрештою, про концепцію соціальної корпоративної відповідальності в Україні — усі ці питання висвітлено у пропонованому матеріалі. Як приклад наведено посадову інструкцію «Менеджера (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності».

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про надання соціальних послуг особам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» від 16 червня 2011 року № 41
 • Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми звітності № 5-ПН «Звіт про прийнятих працівників» та інструкції щодо її заповнення» від 14 липня 2011 року № 279
 • Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо нормативно-правових актів стосовно підвищення кваліфікації працівників» від 14 квітня 2011 року № 3900/0/14-11/021
 • Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо оплати листка непрацездатності» від 5 травня 2011 року № 149/18/99-11
 • Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці» від 29 червня 2011 року № 163
 • Лист Управління юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України «Щодо віднесення підприємців — фізичних осіб до категорії посадових (службових) осіб» від 15 квітня 2011 року № 12/1-929

 

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо злочинів проти волі, честі та гідності особи» від 5 липня 2011 року № 3571-VI

наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних і порядку їх подання» від 8 липня 2011 року № 1824/5

постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України «Про затвердження Порядку подання страхувальниками електронних документів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» від 27 квітня 2011 року № 23
наказ Головного управління державної служби України «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців» від 8 липня 2011 року № 164.

 

ШПАРГАЛКА НА КОЖЕН ДЕНЬ

 • Наказ про надання відпустки по догляду за другою дитиною під час перебування працівниці у відпустці за першою дитиною не видається
 • Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у 2011 році
 • Звіт № 5-ПН подається в десятиденний строк