Зміст номера №3 – 2013


МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Бойко Микола
Догана: порядок накладення і зняття
За невиконання чи неналежне виконання працівником з його вини обов’язків, покладених на нього законодавством, колективним чи трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, на нього покладається дисциплінарна відповідальність. Особливе значення у вчиненні діяння має наявність вини працівника. За порушення трудової дисципліни до загального кола працівників може застосовуватися такий вид стягнення, як догана. Застосування догани вимагає від роботодавця чіткого дотримання порядку застосування дисциплінарних стягнень, установленого законодавством. У статті розглядається, які органи вправі застосовувати дисциплінарні стягнення, у які строки та в якому порядку можна оголошувати догану, оскаржувати її та знімати.

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Горобцов Володимир
Професійні таємниці. Адвокатська таємниця (Продовження)
До таємної інформації законодавство відносить професійну таємницю. Проте у вітчизняному законодавстві нема чіткого визначення переліку професійних таємниць або критеріїв віднесення певних таємниць до професійних, але умовно деякі професійні таємниці можна віднести до цього виду таємниць. Зокрема, в статті автор розглядає як таку адвокатську таємницю. Розкриваються питання: яка інформація (сукупність відомостей, даних) становить адвокатську таємницю, якими законами охороняється адвокатська таємниця, на кого покладається обов’язок зберігати адвокатську таємницю, яку юридичну відповідальність встановлено за розголошення адвокатської таємниці.

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Васильова Зоя
Курс «Трудове законодавство: через прості знання — до складних практичних рішень». Заняття 3. Договірне регулювання трудових прав працівників. Досвід укладення колективного договору
Деякі роботодавці вважають, що укладати трудовий договір невигідно. Автор розглядає очевидні переваги укладення колективного договору, а також на прикладі закладу охорони здоров’я наводить зразок проекту колективного договору з відповідними додатками, зокрема, положенням про преміювання, нормами тривалості робочого часу працівників, переліком професій і посад, за якими працівники підлягають періодичним медичним оглядам, та ін.

Рожнов Віктор
Курс «Кадрове діловодство: для початківців і профі». Заняття 3. Положення про структурні підрозділи. Посадові (робочі) інструкції. Розроблення, оформлення, затвердження
Розробляємо положення про структурні підрозділи та посадові (робочі) інструкції. Які реквізити вони мають містити? Як правильно оформити гриф затвердження? Чи потрібно затверджувати наказом зміни, що вносяться до положення про структурний підрозділ і посадової інструкції? Який термін зберігання положень та інструкцій? У статті наведено зразки оформлення положення про службу персоналу, посадових інструкцій начальника служби персоналу та інспектора з кадрів.

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Єременко Ірина
Про медичні огляди і оплату довідки про медичне обстеження
Працівник за направленням профпатолога проходив медичне обстеження в обласній клінічній лікарні для уточнення характеру наявної патології, отриманої у зв’язку зі шкідливими умовами праці за попереднім місцем роботи. Замість листка непрацездатності працівникові видали довідку невстановленого зразка, засвідчену підписом головного лікаря і печаткою лікувального закладу, про те, що він дійсно проходив обстеження у стаціонарі. Як мають проводитися медичні огляди і чи підлягає оплаті довідка про проходження медоглядів?

Рябоконь Сергій
Установлення скороченої тривалості робочого тижня
Деякі категорії працівників мають право на скорочений робочий тиждень. Чи встановлюється скорочений робочий тиждень завідувачам відділів дезінфекційних закладів,працівникам сектора радіології, звукорежисерам, працівникам лабораторій, реєстраторам медичним, полірувальникам скловиробів кислотою та пресувальникам гарячого скла, зайнятим у виробництві скла та виробів із скла? Якщо так, то якої тривалості?

СУДОВА ПРАКТИКА

Григор’єва Лілія
Розірвання трудового договору з ініціативи власника. Загальні вимоги (Продовження)
Роботодавець може розірвати з власної ініціативи трудовий договір з працівником, якщо, по-перше: є сама підстава для звільнення, по-друге, дотримано всіх правил (порядку) для звільнення за цією підставою і, по-третє, дотримано загальних і спеціальних гарантій при звільненні. Як бачимо, закон забороняє звільняти працівника, якщо нема підстав, прямо зазначених у законі, і перелік цих підстав не підлягає розширеному тлумаченню. Так само законом передбачено певні правила звільнення за кожною з підстав, зазначених у КЗпП. Разом з тим закон передбачає гарантії для деяких категорій працівників. Таким чином, власник має право самостійно вирішувати питання про розірвання чи нерозірвання трудового договору, але законодавець установив певні обмеження такого права, навіть якщо є передбачені законом підстави. Які саме обмеження є гарантією реалізації права на працю і гарантією захисту від незаконного звільнення, йдеться в матеріалі судді Верховного Суду України, проілюстрованому витягами із судових рішень.

Постанова Верховного Суду України «Про стягнення заборгованості із заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні» від 14 листопада 2012 року (Витяг)

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

 • • Працівник, кандидат технічних наук, який обіймає посаду заступника завідувача наукового відділу, хоче подати документи на отримання звання старшого наукового співробітника. Чи має він право отримати таке звання?
 • • Працівника з науковою пенсією (за контрактом) прийнято на посаду виконувача обов’язків завідувача лабораторії до обрання за конкурсом та затвердження Президією Національної академії педагогічних наук України, а потім відповідно обрано та затверджено Президією. Чи не перериватиметься наукова пенсія, якщо термін перебування на посаді завідувача лабораторії продовжено додатковою угодою до попереднього контракту? Чи треба було відкрити новий контракт (на посаду завідувача лабораторії)? Як це вплине на наукову пенсію?
 • • Лікар-отоларинголог центральної районної лікарні у листопаді 2011 року вийшов на пенсію за віком. З 18 червня 1987 року до 14 січня 1989 року він працював на посаді лікаря-спеціаліста медико-санітарної частини військової частини (згідно з трудовою книжкою), що розташовувалася в Афганістані, і має статус учасника бойових дій. При виході на пенсію працівники пенсійного фонду цей стаж віднесли не до медичного стажу, а до загального, бо у трудовій книжці не записано, що він працював на посаді лікаря-спеціаліста медико-санітарної частини військової частини. Чи належить робота лікаря на посаді лікаря-спеціаліста військової частини до медичного стажу і згідно з якими нормативно-правовими актами? Якщо ні, то чим можна підтвердити, що це медичний стаж, бо до стажу медичного (35 років) не вистачає 5 місяців, при загальному стажі 41 рік 3 місяці? Чи зараховується до стажу, який дає право на одержання грошової допомоги згідно з пунктом 71 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове дер­жавне пенсійне страхування», час роботи на посаді лікаря-спеціаліста у військовій частині?
 • • Чи можна переукладати контракти з науково-педагогічними працівниками у вищих навчальних закладах? Як відбувається ця процедура?
 • • Як правильно документально оформити співпрацю підприємства з доцентом кафедри гідроенергетики Національного університету водного господарства та природокористування щодо підвищення кваліфікації (наявні такі документи: посвідчення про відрядження, направлення, програма стажування)?
 • • Чи зараховується період роботи учнем сталевара електропечей до пільгового стажу за Списком № 1?
 • • Який порядок застосування постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 щодо визначення права на пільги і компенсації, зокрема на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у шкідливих умовах праці, якщо:         
  — професія міститься у Списку № 1 або № 2;      
  — професія не міститься у Списку № 1 або № 2, але на робочому місці працівника діють шкідливі фактори?      
 • Яку відповідальність несе роботодавець за порушення законодавства щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці?
 • • Чи можна прийняти електромонтером з ремонту та обслуговування електроустаткування інженера-енергетика або техніка-електрика з досвідом роботи, який не має професії електромонтера? Чи може працювати машиністом насосних установок колишній вчитель?

ОПЛАТА ПРАЦІ

Цимбалюк Світлана
Проектування основної заробітної плати: що для цього потрібно знати, який підхід обрати, як реалізувати
У сучасних умовах неможливо ефективно управляти персоналом без розроблення конкурентного компенсаційного пакета, справедливої, прозорої системи оплати праці та гідного рівня винагороди. Проектування основної заробітної плати — це фундамент, база для розроблення усієї політики оплати праці на підприємстві. Недооцінювання роботодавцями, керівниками й навіть деякими фахівцями з управління персоналом ролі основної заробітної плати в мотиваційному механізмі працівників є поширеною помилкою, що може мати негативні наслідки для підприємства. Адже невдоволення працівників наявною системою оплати праці, зокрема розміром основної заробітної плати, низька лояльність і мотивація можуть спричинити неналежне виконання обов’язків, погіршання результатів праці і трудової дисципліни та звільнення працівників. Отже, детальніше про заробітну плату — в матеріалі…

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • •  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях» від 16 січня 2013 року № 20
 • •  Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів» від 22 листопада 2012 року № 1077 (Закінчення)
 • •  Лист Головної державної інспекції праці Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо дострокового звільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України» від 14 квітня 1999 року № 13-1272