Реєструйся

Зміст номера №7 – 2013


Шановні колеги!

Журналу «Довідник кадровика» у липні виповнюється 11 років!

З першого свого номера журнал позиціонує себе як «видання для ефективної роботи кадрової служби». Увесь цей час «Довідник кадровика» був і залишається лідером серед видань, які висвітлюють теми трудового законодавства, навчають кадрової справи.

Здається, ніби зовсім недавно серед журнальних видань України з’явився перший номер «Довідника кадровика», а зараз ви тримаєте в руках 133-й. За 11 років, що минули, наші автори, колектив редакції намагалися якомога детальніше й повніше висвітлювати професійні теми, своєчасно подавати коментарі до законів і постанов, багато уваги приділяли матеріалам із кадрового діловодства.

За час існування «Довідник кадровика» поліпшував свій вигляд, збільшував обсяг, проводив різноманітні конкурси, у т. ч. професійні («Кадровик року»), конкурси для дітей («Якою я бачу свою Україну») та різноманітні акції.

Наші передплатники уже не уявляють своєї роботи без фахових порад від експерта гарячої лінії – це дає впевненість у роботі і відчуття корпоративної кадрової солідарності.

Редакція отримує від вас багато запитань, які допомагають робити кожен випуск журналу актуальним і практичним.
У наступних номерах журналу – нові теми, нові проекти, багато цікавого і корисного…

Від усього серця вітаємо передплатників із нашим спільним святом. Бажаємо журналові залишатися завжди цікавим, актуальним, аргументованим, справжнім помічником для працівників кадрових служб!

З повагою, головний редактор

Ярослава Паньків

 

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

НАБУЛИ ЧИННОСТІ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Маценко Тамара
Трудові права та обов’язки аптечних працівників (Закінчення)

На практиці часто виникають питання стосовно оплати праці аптечних працівників, їх пенсійного забезпечення (зокрема, права на пенсію за вислугу років керівників аптечних установ та їх заступників, зарахування до страхового стажу періоду навчання у фармацевтичному (медичному) закладі освіти тощо), установлення колективної матеріальної відповідальності в аптеках, покриття шкоди, заподіяної аптечним працівником. Як їх вирішити?

ПРАКТИКА КАДРОВИКА

Бойко Олег
Правові аспекти служби у військовому резерві Збройних Сил України

29 жовтня 2012 року Президент України підписав Указ «Про затвердження Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» № 618/2012. Розроблення Положення зумовлено потребою розвитку системи військового резерву Збройних Сил України… Отже, підприємство отримало повідомлення командира військової частини про підготовку резервістів на навчальних зборах. Що має робити підприємство в такому разі?

Горобцов Володимир
Професійні таємниці. Аудиторська таємниця (Продовження)

Цього разу дізнаємося, яка інформація є аудиторською таємницею. Аудитори надають послуги щодо ведення та відновлення бухгалтерського обліку, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності. Така інформація становить аудиторську таємницю і охороняється законами. Якими саме — про це дізнаємося зі статті…

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Васильова Зоя
Курс «Трудове законодавство: через прості знання — до складних практичних рішень». Заняття 7. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність працівників

Задля забезпечення трудової дисципліни до працівників може застосовуватися як система заохочень, так і притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Про дисциплінарні стягнення, порядок та підстави для їх застосування, оскарження дисциплінарного стягнення, особливості дисциплінарної відповідальності певної категорії працівників, умови та межі матеріальної відповідальності працівника, порядок притягнення до неї — такий зміст цього уроку.

Рожнов Віктор
Курс «Кадрове діловодство: для початківців і профі». Заняття 7. Звільнення як захід дисциплінарного стягнення. Оголошення догани

До працівника за порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення: догана або звільнення. Які норми КЗпП передбачають звільнення працівника і в яких випадках роботодавець має отримати згоду виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення за порушення трудової дисципліни? Як правильно оформити наказ про накладення дисциплінарного стягнення?

АКТУАЛЬНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Шаботинський Валентин
Коли і якої тривалості надається відпустка працівникові, переведеному з іншого підприємства

Працівника прийняли за переведенням з іншого підприємства. За невикористані дні відпустки грошові кошти перерахували на нове підприємство. Через деякий час працівник просить надати йому частину щорічної відпустки. Чи можна надати йому таку відпустку? За який календарний рік? Як правильно сформулювати наказ? Розглянуто порядок дій працівника і відповідних служб підприємства.

Бойко Микола
Про дату і підставу звільнення працівника, який перебував під слідством

Якщо суд визнав працівника винним у вчиненні злочину, призначив йому покарання — позбавлення волі і у строк відбування покарання зарахував строк попереднього ув’язнення та звільнив його із зали суду по відбуттю покарання, якою датою треба звільнити працівника, за якою підставою і який запис зробити у трудову книжку. Про дії роботодавця — у статті…

Рябоконь Сергій
Пенсія за віком на пільгових умовах

Є категорії працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах. Чи мають право на таку пенсію паяльщики, які виконували паяння мідно-фосфорним припоєм; машиністи кранів металургійного виробництва; водії автомобілів, зайняті на відкритих гірничих роботах; формувальники ручного формування; машиністи холодильних установок; учні, які проходять первинну професійну підготовку за професіями, передбаченими Списком № 1 або № 2; вантажники з механізованого завантаження вагонів; мідники; лікарі-рентгенологи, молодші спеціалісти з медичною освітою рентгенівських відділень?

СУДОВА ПРАКТИКА

Григор’єва Лілія
Розірвання трудового договору з ініціативи власника. Зміни в організації виробництва і праці як підстава звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (п. 1 ст. 40 КЗпП України) (Продовження)

Під час ліквідації припиняється діяльність юридичної особи, а також усі її права та обов’язки без правонаступництва, а всі працівники підлягають звільненню. Одначе в останні роки набула поширення практика ліквідації юридичних осіб і одночасно створення нових юридичних осіб на базі ліквідованих. Чи призводить процедура банкрутства до ліквідації юридичної особи, а отже, — до звільнення всіх працівників згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП? Коли підстав для такого звільнення нема взагалі і чи вони існують для окремих категорій або певної кількості працівників? Про це — у матеріалі…

Рішення Чорноморського районного суду Автономної Республіки Крим «Про визнання незаконним та скасування наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності» від 14 березня 2013 року

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

Чи має право особа, яка в 1977 році закінчила Одеський ордена Трудового Червоного Прапора політехнічний інститут за спеціальністю «організація механізованої обробки економічної інформації» й отримала кваліфікацію інженера-економіста, претендувати на посаду та виконувати обов’язки головного бухгалтера бюджетної установи відповідно до вимог пункту 11 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59, та Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 лютого 2011 року № 214, якщо вона має стаж роботи головним бухгалтером понад 20 років. У витязі із залікової відомості зазначено такі дисципліни за спеціалізацією: «економіка підприємства», «організація та планування виробництва», «бухгалтерський облік», «фінанси підприємства», «наукові основи організації управління». Управління казначейства відмовляє у погодженні цієї кандидатури.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про пожежну безпеку» членам добровільних пожежних дружин може надаватися додаткова відпустка тривалістю до 10 робочих днів. У колективному договорі підприємства передбачено надання щорічної додаткової відпустки тривалістю до 3 календарних днів донорам, а також членам добровільної пожежної дружини. Чи може надаватися така відпустка, не використана за попередні роки?

Згідно з Випуском 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників професія «Укладальник-пакувальник» передбачає 1–4-й розряди. Чи може приватне підприємство присвоювати 3-й розряд, якщо роботи, які виконуються на цьому підприємстві з укладання готової продукції підпадають під 1–2-й розряд?

З метою проектування промислового будівництва (будівництво атомних блоків АЕС) виникла потреба прийняти на роботу інженера-проектувальника.      
У Класифікаторі професій є лише три назви посад інженерів-проектувальників:   
— «Інженер-проектувальник (водне господарство)» (код КП 2213.2);
— «Інженер-проектувальник (планування міст)» (код КП 2141.2);     
— «Інженер-проектувальник (цивільне будівництво)» (код КП 2142.2).         
Який код ставити інженерові-проектувальникові (промислове будівництво) у штатному розписі, якщо в дипломі про вищу освіту зазначено «промислове будівництво»?

На вакантну посаду науково-педагогічного працівника згідно з Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації до заміщення цієї посади за конкурсом за строковим трудовим договором прийняли працівницю, яка згодом брала участь у конкурсі на заміщення цієї посади, але не була обрана. Як бути, якщо ця працівниця надала у відділ кадрів медичну довідку із жіночої консультації про вагітність?

Згідно з Указом Президента України провадиться реорганізація силових структур — Міністерство з надзвичайних ситуацій і Держтехногенбезпека припиняються злиттям у Держслужбу із надзвичайних ситуацій. Призначено ліквідаційну комісію. 27 березня всіх працівників апарату і основних підрозділів (так само як і членів ліквідаційної комісії) попередили про наступне скорочення, провівши організаційно-штатні заходи.    
До складу ліквідаційної комісії, окрім голови, заступника і матеріально відповідальної особи, входять головний бухгалтер і начальник відділу кадрів. 27 травня відбулося перепризначення працівників. Проте до цього часу Кабінет Міністрів України не прийняв постанову щодо чисельності та штату працівників підрозділів забезпечення. У зв’язку з цим залишаються непризначеними (організаційні заходи взагалі ще не проводилися) 120 осіб. Чи можуть члени комісії і далі працювати на своїх посадах після 27 травня і як та на який термін це оформити? У зв’язку з тим, що головному бухгалтерові і кадровикові запропоновано посади не за напрямами діяльності у підрозділах забезпечення, щодо яких ще нема штатів, чи не буде суміщенням при переведенні їх на новозапроваджені посади робота в ліквідаційній комісії (головний бухгалтер — держслужбовець, кадровик — атестований працівник)? Як тут бути із законами України «Про засади запобігання і протидії корупції» і «Про захист персональних даних»?

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Носіков Олександр
Нормування праці кадрових служб

Серед складових нормування праці кадровиків — норми праці, норми часу, норми чисельності, норми обслуговування та нормовані завдання. Оскільки одними з основних методів нормування праці є аналітичні методи нормування, їх розглянуто більш детально. Виокремлено питання формування штату працівників відділу кадрів навчальних закладів, зокрема ВНЗ. Докладно — про можливості й результати застосування такого способу спостережень за використанням робочого часу, як фотографія робочого часу.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю» від 7 березня 2013 року № 103

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 07 березня 2013 року № 106» від 30 квітня 2013 року № 259

Наказ Державної служби статистики України «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» від 27 лютого 2013 року № 67

Наказ Державної служби статистики України «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» від 27 лютого 2013 року № 68

Наказ Державної інспекції України з питань праці «Про затвердження Порядку надання Держпраці України згоди на проведення позапланових заходів за зверненнями фізичних та юридичних осіб» від 24 квітня 2013 року № 55

Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо робочого часу педагогічних працівників» від 23 жовтня 2012 року № 413/13/116-12

Лист Міністерства соціальної політики України «Про оплату навчальних відпусток та проїзду до навчальних закладів» від 2 січня 2013 року № 2/13/116-13