...
Реєструйся

Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи


У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки.

Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час.

 

Слід зазначити, що Мінстратегпром не займається безпосередньо бронюванням працівників, а лише визначає критерії та відповідність поданих підприємством документів цим критеріям. Відповідно до викликів воєнного часу, в міністерстві оновили ці критерії та алгоритм дій.

Повторне бронювання працівників — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

 

Про два варіанти бронювання

Ідеться про два варіанти бронювання: від 50 % військовозобов’язаних працівників та до 50 % включно.

Далі роз’яснюємо детальніше критерії, алгоритм дій та перелік документів, які необхідно подати підприємству для підтвердження відповідності цим критеріям.

Послуги з військового обліку • Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ
Для довідок: 0 (800) 219-977

Варіант 1
Від 50 % працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності.
Ідеться про підприємства, установи і організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення. Мають відповідати обом критеріям.

Критерії:

 1. Підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони, або бути співвиконавцем такого контракту.
 2. Понад 50 % від загального обсягу виробництва — це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Варіант 2
До 50% військовозобов’язаних працівників (включно).
Для підприємств, що працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. Мають відповідати трьом з п’яти зазначених далі критеріїв.

Військовий облік: методика ведення. Спецвипуск № 2, 2023
Замовити за вигідною ціною

Критерії:

 1. Підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони або бути співвиконавцем такого контракту.
 2. Понад 50% від загального обсягу виробництва – це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).
 3. Підприємство має бути включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), відповідно до Закону України від 17 липня 2020 року № 808-IX «Про оборонні закупівлі» (далі — Закон № 808);
 4. Підприємство має брати участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності;
 5. Підприємство має виготовляти товари, виконувати роботи і надавати послуги для підприємств ОПК (які, в свою чергу, використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення).

Рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою, утвореною Мінстратегпромом та представниками інших заінтересованих органів державної влади.

 

Безвісно відсутній мобілізований працівник: як і коли звільнити — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

 

Алгоритм дій щодо бронювання працівників

Алгоритм дій для підприємств з метою бронювання працівників (однаковий для обох варіантів):

 • надсилає лист-звернення до Мінстратегпрому разом із додатками – документами, викладеними нижче, на підтвердження відповідності цим критеріям;
 • за результатами розгляду Мінстратегпромом ухвалюється відповідне рішення згідно з вимогами наказу Мінстратегпрому від 23 лютого 2023 року № 27 «Про затвердження Критеріїв для визначення Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки» (далі — Наказ № 27);
 • подальші дії – згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» (далі — Постанова № 76).

Для підприємств ОПК: якщо підприємство відповідає критеріям, і Мінстратегпром ухвалює відповідне рішення, його визнають  критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. І це є підставою для подальшого бронювання.

Яку чисельність заброньованих показувати в звіті щодо бронювання? — читайте в журналі «КАДРОВИК.UA»

Для підприємств у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності: рішення про відповідність критеріям є одним із кроків на шляху до бронювання. Детально цей процес прописаний у Постанові № 76.

Перелік документів

Критерій 1

 • відомості про укладений підприємством з державним замовником у сфері оборони державний контракт (договір), який перебуває у процесі виконання, або про залучення підприємства на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів (контрактів), до виконання такого державного контракту (договору);
 • лист державного замовника у сфері оборони про підтвердження укладення з підприємством державного контракту (договору), який перебуває у процесі виконання, а у разі залучення підприємства на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів (контрактів), до виконання такого державного контракту (договору) — лист про підтвердження його залучення;
 • у разі якщо підприємство, установа або організація є співвиконавцем державного контракту (договору) додатково до зазначеної вище інформації необхідно зазначити відомості про дату, номер та строк дії договору, на підставі якого підприємство залучено до виконання державного контракту (договору).

Такі відомості мають містити інформацію стосовно номеру та дати державного контракту (договору); термін його дії; найменування державного замовника.

 

Критерій 2

1) підприємства, установи і організації державної форми власності мають додати до звернення:

 • звіт про виконання фінансового плану за відповідний період (квартал, рік);
 • відомості, підтверджені та погоджені державним замовником, про підтвердження обсягу виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення, а саме: назву виду продукції за номенклатурою продукції промисловості (НПП); код продукції за НПП; кількість виробленої продукції (валове виробництво);

2) підприємства, установи і організації приватної форми власності мають додати до звернення:

 • звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції за попередній рік;
 • відомості, підтверджені державним замовником, про підтвердження обсягу виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення, а саме: назву виду продукції за номенклатурою продукції промисловості (НПП); код продукції за НПП; кількість виробленої продукції (валове виробництво).

Додаємо інформацію, яка може знадобитися: zrazki-dokumentiv-do-kriteriyu-2.pdf (.pdf, 814.61 Кб)

Аудит з питань військового обліку — комплексний аналіз кадрової документації та перевірка її відповідності вимогам законодавства

Критерій 3

 • відомості про наказ Мінстратегпрому про включення підприємства, установи та організації до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) відповідно до Закону № 808, постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 № 233 «Про затвердження Порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання».

Для внесення підприємства до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) підприємства, установи та організації  звертаються до Мінстратегпрому з відповідним переліком документів.

 

Критерій 4

 • Відомості про державну цільову програму у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності, у якій саме залучено підприємство, установа і організація.

Критерій 5

 • відомості про контракт (договір) укладений з підприємством, яке перебуває у процесі виконання державного контракту (договору) про здійснення промислового виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, які використовуються виконавцем державного контракту (договору) для виготовлення товарів оборонного призначення;
 • лист виконавця державного контракту (договору) про договірні відносини з підприємством щодо промислового виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, які використовуються для виготовлення товарів оборонного призначення.

Такі відомості мають містити інформацію стосовно номеру та дати контракту (договору); термін його дії; найменування державного замовника.

Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку
Формат (розмір): 210×297 мм • Обсяг: 60 с.

Адреси:

 • в електронному вигляді (обов’язково разом з електронним цифровим підписом): minstrateg@mspu.gov.ua;
 • в паперовому вигляді: 01054, м. Київ, вул. Івана Франка, 21/23.

Телефон для довідок: (044) 298 08 71 (08:30-17:30).

Детальніше інформація викладена в Наказі № 27 та в Постанові № 76.

Джерело: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

Курс «Підвищення кваліфікації з військового обліку»

Матеріали до теми


У «Резерв+» протягом кількох місяців з’являться нові послуги
Міноборони додає у «Резерв+» зворотний зв’язок для того, щоб люди пріоритезували, який подальший функціонал потрібно запускати у застосунку Мобільний застосунок ...