...
Реєструйся

Вживання слів «співпраця» і «співробітництво»


Іменник «співробітництво» є скалькованим, тому його потрібно заміняти на стилістично вдаліший варіант: співпраця.

Незважаючи на це, слід уникати слова співпрацівник у значенні: колега, працівник компанії. Перекладаючи з російської «сотрудник» і «работник», слід вживати працівник.

В українській мові унормовані такі слова про діяльність: праця, труд і робота.

Праця — діяльність людини; сукупність цілеспрямованих дій, що потребують фізичної або розумової енергії і мають на меті створення матеріальних і духовних цінностей.

Труд — наполеглива, старанна праця людини; праця, що потребує великої затрати фізичної або розумової енергії.

Робота — дія за значенням робити; чиєсь виконання чого-небудь, чийсь труд.

Коло занять, обов’язків, те, чим зайнятий хто-небудь; справа, діло.

Праця, заняття, служба на якому-небудь підприємстві, в якійсь установі як засіб існування, джерело заробітку.

Продукт чиєїсь праці; виріб, твір.

 

Коли йдеться про термінологію, то в документах, звісно, маємо багато залишків та утворень з цими словами з радянських часів, яких не вдасться поки уникнути. Пропонуємо скористатися прикладом правильного й неправильного слововживання, аби уникнути помилок:

 

 

Не рекомендуємо

Правильно

Співробітництво між нашими установами є дуже важливим

Співпраця між нашими установами є дуже важливою

Наш співробітник має великий досвід у сфері новітніх технологій у комп’ютерній галузі

Наш працівник має великий досвід у сфері новітніх технологій у комп’ютерній галузі

Йти на працю

Йти на роботу

Робочий договір

Трудовий договір

Листок нероботоспособності

Листок непрацездатності

Сподіваємося на плідне співробітництво

Сподіваємося на плідну співпрацю

З дитинства я був дуже трудолюбним

З дитинства я був дуже працелюбним

Мій співробітник мене поважає

Мій колега мене поважає

Серед співробітників панувала доброзичлива атмосфера

Серед працівників панувала доброзичлива атмосфера
А ще краще:

У колективі панувала доброзичлива атмосфера

Законодавство з праці

Трудове законодавство

Слід розрізняти терміни робітник і працівник Так, з точки зору законодавства поняття «працівник» ширше.

Працівник — фізична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі та організації незалежно від форми власності й виду діяльності або у фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Робітник — це працівник, безпосередньо зайнятий у процесі створення матеріальних цінностей і матеріальних благ; особа, зайнята переважно фізичною працею, наприклад, підтримує у робочому стані машини та устаткування, працює за верстатом, з інструментами (технічна галузь); має безпосереднє відношення до механізації праці.

Якщо ви працюєте з документами і не впевнені, як написати «робітник» чи «працівник», то ліпше вжити узагальнено «працівник» або проконсультуватися з вашим кадровиком.

Отже, замість слова співробітник варто вживати колега.

ДО ВІДОМА
Ми й досі поки вживаємо науковий співробітник, коли йдеться про звання, посаду працівника науково-дослідної установи, а також особу, що обіймає цю посаду.

Таке калькування з російської (научный сотрудник) поки є чинним, тому мусимо з ним миритися, хоча питомо український варіант мав би бути: науковий працівник, науковець в галузі…, працівник науки у сфері… тощо. Тому з точки зору трудового законодавства правильними є такі вислови:

Ця працівниця була прийнята на посаду наукового співробітника

Цього працівника прийняли робітником у виробничий цех

 

Ірина Харлампович

Джерело: журнал «ДІЛОВОДСТВО»


Електронна версія журналу «Діловодство»

  • документаційні процеси
  • ведення журналів реєстрації
  • зразки документів
  • складання й оформлення службових документів
  • особливості роботи архіву на підприємстві
  • функціонування системи електронного документообігу
  • прості форми подання інформації (таблиці, схеми, алгоритми тощо)
  • юридичні консультації щодо документування господарських процесів

0 (800)219-977
podpiska@mediapro.ua
e.dilovodstvo.com

Матеріали до теми


Уряд спростив отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого Захисника і Захисниці
Ухвалена ініціатива Мінветеранів щодо спрощеної процедури подання та встановлення статусів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців ...
Алгоритм подання роботодавцями трудової книжки на оцифрування
Роботодавці подають трудові книжки працівників на оцифрування на порталі portal.pfu.gov.ua Першочергово подаються відомості про осіб, які найближчим часом набувають права ...
У Комітеті з питань соціальної політики відбулося обговорення стану адаптації трудового законодавства України до положень права ЄС
Повідомляємо, що 9 квітня 2024 року під головуванням заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту ...