...
Реєструйся

Читайте у №5, 2010 журналу “Довідник кадровика”


Організація і ведення військового обліку
Як відомо, роботодавці повинні вести персональний облік військовозобов’язаних і призовників. На сьогодні детальні роз’яснення щодо вказаного аспекту роботи відсутні. Уперше журнал публікуватиме цикл матеріалів, у яких детально, в повному обсязі розглядається організація та ведення військового обліку на підприємствах, в установах та навчальних закладах. У статті автор не лише дає методичні рекомендації, а й пропонує зразки документів: повідомлення до військового комісаріату про прийняття на роботу працівника, аркуша доведення вимог законодавства України про загальний військовий обов’язок, заяви до відповідного військового комісаріату щодо виплати грошової матеріальної допомоги, формулювання причин відстрочки від строкової служби, відповідно до яких і повинен певним чином діяти працівник відділу кадрів.

Застосування графіків використання робочого часу при роботі змінами
Режим робочого часу працівників має установлюватися відповідно до режиму роботи підприємства чи установи, згідно з колективним договором і погоджуватися з профспілковою організацією. Розроблення графіків роботи змінами з 40-, 36-годинним робочим тижнем чи іншою тривалістю роботи є досить копіткою роботою. У статті пропонується модуль розроблення різноманітних графіків роботи змінами і бригадами, проілюстрований 26 зразками відповідних графіків.

Підготовка положень про структурний підрозділ
Підприємства всіх форм власності у своїй діяльності керуються не лише актами державної влади, а й положеннями, статутами, інструкціями та правилами. Автор статті детально розглядає положення про структурний підрозділ і визначає його місце в організаційній структурі підприємства, порядок його розробки, затвердження і застосування. На підставі цього внутрішнього нормативного документа організовують повсякденну діяльність структурного підрозділу, оцінюють результати роботи, складають посадові інструкції, визначають завдання, функції, права і обов’язки, а головне — відповідальність працівників. У статті автор наводить зразок положення про кадрову службу, який може бути доповнений з урахуванням специфіки діяльності конкретного структурного підрозділу.

Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця
Виявлення невідповідності працівника посаді, яку він обіймає, або виконуваній роботі для роботодавця може бути підставою розірвання трудового договору з таким працівником, якщо невідповідність виникла внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи. Що розуміється під невідповідністю? Який порядок встановлення такої невідповідності? Який запис у трудову книжку робиться в цьому разі? Відповіді на ці та інші запитання — у статті…