...
Реєструйся

Чи має право опікун повнолітньої дитини на додаткову соціальну відпустку?


Ситуація:

Працівник (вік ― 68 років), який опікується повнолітньою дитиною ― особою з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи (39-річного віку), звернувся з проханням надати йому додаткову соціальну відпустку. Чи має він право на таку відпустку, якщо його дружина, котра також оформила опіку над цією дитиною, не працює?

 

Рішення:

Насамперед слід зауважити, що умови, порядок надання та види відпусток регламентуються нормами Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504).

Згідно з частиною першою статті 2 Закону № 504 право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Соціальна та «несоціальна» відпустки: особливості надання – читайте у спецвипуску журналу «КАДРОВИК.UA»

Відповідно до статті 19 Закону № 504 одному з батьків, які  мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину чи особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 Кодексу законів про працю України).

Соціальна відпустка одинокій матері: коли надати, а коли відмовити? – читайте у спецвипуску журналу «КАДРОВИК.UA»

За наявності кількох підстав для надання зазначеної відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Щоб отримати додаткову соціальну відпустку, опікун має надати такі документи:

  • заяву;
  • копію паспорта (документа, що його замінює) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
  • копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
  • копію рішення суду про призначення опікуна.

Відповідно до частини четвертої статті 24 Закону № 504 за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. Ця норма не поширюється на соціальну відпустку, передбачену статтею 19 Закону № 504.

Варто звернути увагу, що згідно зі статтею 24 Закону № 504 у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Книга обліку щорічних і додаткових відпусток працівників
Формат (розмір): 210×297 мм
Обсяг: 60 с.

Нагадаємо, що відповідно до частини сьомої статті 20 Закону № 504 додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6–8 цього Закону, а також понад щорічні відпустки, установлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються в порядку, визначеному  статтею 11 зазначеного Закону.

Таким чином, працівник, який оформив опіку над повнолітньою дитиною — особою з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, має право на додаткову соціальну відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Відеокурс «Відпустки працівникам, які мають дітей»

Матеріали до теми


Заява про відпустку за власний рахунок: чи має значення, як її отримає роботодавець?
ЗАПИТАННЯ Чи має значення, яким чином роботодавець отримає належно заповнену заяву працівника про відпустку за власний рахунок? Чи обов’язково роботодавцеві ...
Окремі положення про надання відпусток не відповідають Конституції України: Уповноважений звернувся до Конституційного Суду з поданням
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернувся до Конституційного Суду України із конституційним поданням про визнання такими, що не ...