Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Чи має роботодавець право без повідомлення співробітника перевіряти, читати, відслідковувати його робочу пошту, перевіряти вміст і файли на робочому столі, віддалено стежити за роботою співробітника на комп'ютері?

Чинним законодавством ці питання прямо не врегульовані. Роботодавцю необхідно враховувати, що кожен має право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист своєї честі і доброго імені. У той же час збір, зберігання, використання та поширення інформації про приватне життя особи без її згоди не допускаються. Чинним законодавством передбачена відповідальність, в тому числі кримінальна, за порушення недоторканності приватного життя.

Беручи до уваги, що працівник може протягом робочого дня використовувати належить компанії комп'ютер і робочу пошту в особистих цілях, а також те, що існує ризик притягнення до відповідальності за незаконне збирання, зберігання, використання інформації про приватне життя особи, є сенс включити в правила внутрішнього трудового розпорядку організації умова про те, з якою метою здійснюється контроль робочої пошти працівника, перевірка вмісту і файлів робочого комп'ютера, стеження за роботою співробітника на комп'ютері віддалено.

До слова, просто ознайомлення працівників з внутрішніми правилами організації зовсім не є згодою співробітника на проведення всіх зазначених заходів роботодавцем. Тому рекомендується підписати з кожним працівником угоду на проведення роботодавцем контролю робочої пошти, файлів і т. д. Однак, якщо працівник відмовляється підписувати угоду, примусити його до підписання документа в законному порядку неможливо.