...
Реєструйся

Чи може гендиректор частково виконувати свої обов’язки, перебуваючи у відпустці за кордоном?


СИТУАЦІЯ

Чи може генеральний директор, перебуваючи у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, частково продовжувати виконувати свою роботу? Яким документом і як саме це оформити? Як вирішити проблему з підписанням документів, якщо гендиректор перебуває за кордоном?

РІШЕННЯ

Генеральний директор також є найманим працівником, тож на нього поширюються вимоги трудового законодавства.

Щодо надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається жінкам на підставі медичного висновку відповідно до статті 17 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504) та частини першої статті 179 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Згідно зі статтею 20 Закону № 504 та частиною другою статті 179 КЗпП тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів — у разі народження 2 і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається повністю, незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

З 1 жовтня 2021 року медичні висновки формуються в електронному вигляді.

 

Відповідно до пункту 10 розділу ІІІ Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 1 червня 2021 року № 1066 медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» формується:

  • в 30 тижнів вагітності;
  • на період, який включає 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження 2 і більше дітей та у разі ускладнення пологів — 70) календарних днів після пологів;
  • в 27 тижнів вагітності тривалістю 180 календарних днів (90 днів на період допологової тимчасової непрацездатності і 90 — на період післяпологової тимчасової непрацездатності) — для жінок, які належать до І–III категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (за умови пред’явлення такими пацієнтами посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, виданого в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України);
  • у випадку передчасних пологів до 30 тижнів вагітності — на 140 календарних днів у разі народження живої дитини, а у випадку мертвонародження при таких пологах — 70 календарних днів;
  • у разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, на підставі медичного запису — на 14 календарних днів, окрім передчасних пологів до 30 тижнів вагітності та жінок, яких віднесено до I–III категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Щодо оплати відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах визначено у статті 25 Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 1105): допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Дочитати статтю можна після швидкої оплати.
Вартість статті — 60 грн.

Сплатити в 1 клік

Після сплати посилання на завантаження статті прийде на електронну пошту.

Матеріали до теми