Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
29 повідомлень / 0 нових
Останнє повідомлення
YFomina
18 жовтня, 2013 - 15:46
Всю кадрову роботу на підприємстві веде одна особа – начальник відділу кадрів. І цей начальник відділу кадрів йде у "декретну" відпустку. Всю кадрову роботу віднині буде виконувати інспектор відділу кадрів, якого буде переведено з посади секретаря (спеціально для цього в ШР вводиться нова посада – інспектора відділу кадрів). Чи можна видати наказ приблизно такого плану: «Тимчасово перевести секретаря …  на посаду інспектора відділу кадрів на час соціальної відпустки начальника відділу кадрів …» Чи укладається при цьому строковий трудовий договір (секретаря прийнято на умовах безстрокового ТД, а інспектор ВК потрібен тимчасово)? Чи можемо ми внеси запис у ТК? (секретар в цьому зацікавлений, бо переведення на посаду інспектора – це певного роду кар’єрне зростання)?
NAI
Зображення користувача NAI.
Експерт ВАК
21 жовтня, 2013 - 10:29
У даному випадку на секретаря можна покласти виконання обов’язків начальника відділу кадрів на період перебування останнього у соціальній відпустці з виплатою різниці  у посадових окладах або доручити секретарю на умовах суміщення виконання обов’язків начальника відділу кадрів з відповідною доплатою. У першому випадку секретар звільняється від основної роботи, а другому – ні. До трудової книжки секретаря записи ніякі не вносяться. Іще одне зауваження щодо наявності у штатному розписі посади начальника відділу кадрів. Посада начальника відділу кадрів передбачає наявність підлеглих, тобто не одного підлеглого, а як мінімум двох.
Янина Руденко
4 листопада, 2013 - 17:44
У нас государственная служба. Работник А ушел в декрет. На его место временно до окончания декрета принят Б, который тоже ушел в декрет  с этого места, на на это место вернулся из декрета А. Ещё до окончания декрета сотрудника Б сотрудник А, уже вышедший на работу, увольняется. Декрет Б ещё не окончен, потому место пустует. После окончания декрета сотрудника Б он приносит справку о продлении декрета по состоянию здоровья ребенка ещё на полгода. Место продолжает пустовать. Однако эти полгода не прошли. Через 3 месяца после своего заявления о продлении декрета сотрудник Б пришел и сказал, что уже готов выйти на работу, ребенок более не нуждается в домашнем уходе.  Вопрос: как мы должны были поступать с сотрудником Б ещё тогда, когда уволилась сотрудница А, как теперь его взять на работу и на какую статью закона сослаться? 
NAI
Зображення користувача NAI.
Експерт ВАК
5 листопада, 2013 - 17:42
  У зв’язку з виходом на роботу працівника А закінчився термін строкового трудового договору працівника Б, звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору не було, тому що працівник Б знаходився у відпустці для догляду за дитиною, тобто трудові відносини з ним фактично тривали.  Це означає, що строковий трудовий договір працівника Б автоматично трансформувався у звичайний безстроковий трудовий договір.  Висновок: 1. Після звільнення працівника А ніяких розпорядчих дій щодо працівника Б не потрібно було робити. 2. Працівник Б після подання заяви про переривання відпустки без збереження заробітної плати для домашнього догляду за дитиною має право приступити до роботою за посадою, на яку він прийнятий, без будь-якого додаткового наказу і посилання на статтю КЗпП.
Smentina Marina
10 грудня, 2013 - 14:52
Працівниця іде  у відпустку по вагітності та пологам (потім оформлює відпустку по догляду задитиною до 3-х років). На її місце ми працевлаштовуємо іншу працівницю. Наказ про прийняття видається один на весь період соціальних відпусток чи якось по іншому?
NAI
Зображення користувача NAI.
Експерт ВАК
10 грудня, 2013 - 15:35
Загальний наказ про оформлення на роботу на період двох соціальних відпусток не має підстав видавати. Складаєте наказ про прийняття на роботу на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а після оформлення наказу про надання відпустки для догляду за дитиною основній працівниці, іншим наказом продовжуєте строк дії зазначеного трудового договору до фактичного виходу на роботу основної працівниці.
Smentina Marina
10 грудня, 2013 - 20:24
Дякую, а запис в трудову книжку внести "прийнята на період відсутності основного праівника"?
NAI
Зображення користувача NAI.
Експерт ВАК
11 грудня, 2013 - 10:35
Ні. До трудової книжки запис про строковий характер трудового договору не вноситься.
Olexa
13 жовтня, 2014 - 10:19
на посаду спеціаліста А, який перебуває у відпустці по догляу за дитиною до 3-х років, прийнято тимчасового працівника Б. На даний час працівник А надав довідку про потребу дитини в домашнього догляду на рік, тимчасового співробітника Б маємо намір залишити на посаді до фактичного виходу на роботу працівника А. Підкажіть, будь ласка,яким чином оформити наказ про продовження трудових відносин із працівником "Б", в нас держслужба? Чи коректним є формлювання "продовжити перебування на посаді" у наказі. Або креще оформити переведення працівника на іншу вакантну посаду, а потім знову перевести на цю тимчасову посаду, але вже на період відпустки без збереження з/п спеціалістя, як матері, дитина якої потребує домашного догляду, до її фактичного виходу.
NAI
Зображення користувача NAI.
Експерт ВАК
13 жовтня, 2014 - 10:42
1. Наказ про надання працівникові «А» відпустки без збереження заробітної плати для домашнього догляду за дитиною. 2. Наказ про продовження працівникові «Б» строку перебування на обійманій посаді на час відпустки без збереження заробітної плати для домашнього догляду за дитиною працівника «А» до фактичного виходу останнього на роботу.
Наталия Симонян
16 жовтня, 2014 - 22:08
Звертаюсь із запитанням щодо переведення працівника із однієї посади декретної (за працівником вже зберігалося постійне місце згідно наказу) на іншу посаду вищої кваліфікації теж декретну. Чи зберігається за працівником його основне постійне місце? Чи правомірна відмова від переведення?
NAI
Зображення користувача NAI.
Експерт ВАК
17 жовтня, 2014 - 10:19
Відповідно до ст. 32 КЗпП переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.
syx1001
9 липня, 2015 - 16:40
Доброго дня! Така ситуація на державній службі: Працівник А пішла у декретну відпустку. На її місце тимчасово на час декрету прийняли працівника Б. Працівник Б у свою чергу теж пішла у декретну відпустку. За результатами конкурсу приймають працівника В на це ж місце на час декретної відпустки основного працівника, тобто працівника А. 21 липня 2015 року включно закінчується декретна відпустка основного працівника А. Працівник А має намір звільнитися з роботи за згодою сторін з 22 липня 2015 року. Працівник Б написала заяву на продовження декретної відпустки ще на рік до 09 травня 2016 року.  Скажіть будь-ласка, як після звільнення основного працівника А поступити з працівником В??? Чи працівник В автоматично переводиться на постійне місце, чи для цього необхідно вчинити певні дії?? А працівник Б буде звільнений з 10 травня 2016 року??? Наперед дякую!!!
NAI
Зображення користувача NAI.
Експерт ВАК
14 липня, 2015 - 11:08
Працівника В необхідно було прийняти за строковим трудовим договором на час перебування у відпустках для догляду за дитиною працівників А і Б до фактичного виходу їх на роботу (оскільки кожен з них має право вийти на роботу в будь-який час). У такому разі після звільнення працівника А у останній день відпустки 21.07.2015, тобто фактично невиходу на роботу, строковий договір працівника Б автоматично трансформується в звичайний безстроковий трудовий договір. Строковий трудовий договір працівника В залишається до фактичного виходу на роботу працівника Б. У ситуації, що склалася, необхідно внести зміни до наказу про прийняття на роботу працівника В, врахувавши зазначене вище зауваження.
Валентинааа
15 листопада, 2015 - 08:53
Працівник А(бухгалтер) перебуває у відпусці по догляду за дитиною до 6-ти років, на її місце тимчасово перевели з посади економіста на посаду бухгалтера працівника Б (вчителя української мови за спеціальністю) і згодом працівник Б теж іде у відпустку по догляду за дитиною до 3-х років, працівник А після догляду звільняється за власним бажанням. На підприємстві працює працівник В (за спеціальністю бухгалтер) на тимчасовому місці, коли звільняється працівник А то працівник В пише заяву про переведення на постійне місце так як вважає що працівник Б немає права працювати бухгалтером немаючи відповідної освіти. Але працівнику В було відмовлено в постійному місці, оскільки сказали що всі права належать для працівника Б.Допоможіть будь ласка розібратись так як обідно що людина немаючи відповідної освіти і не пишучи заяви на постійне місце переходить на це постійне місце "автоматично".
n.nikolava2011_69405
23 серпня, 2016 - 14:14
Підскажіть будь-ласка як юридично правильно оформить переведення деректора школи в іншу школу одного і того самого району(за його згодою) скільки наказів треба зробить і що треба внести до трудової книжки(які записи) ? Дякую.  
Натали_13
2 вересня, 2016 - 08:43
Добрый день, помогите разобраться: основной работник уходит в декрет, принимаем 2 работника (она тоже уходит в декрет), принимаем 3 работника (до выхода 1-го работника), основной работник увольняется, кто теперь должен быть основной работник 2 (еще в декрете) или 3 работник, который работает? Спасибо за ранее! 
Кузьмівна
допитлива
4 жовтня, 2016 - 08:56
Працівник А виявив бажання перейти тимчасово на період дородової та післяродової відпустки працівника Б, посадовий оклад якого значно нижчий. Який оклад йому встановити? Згідно ст.33 КЗпП, чи оклад працівника Б.
oksana_nikityuk...
5 грудня, 2016 - 12:04
У мене в ДНЗ вихователь працює на 0.5 ст, , вона іде в декретну відпустку, на її місце виходить сумісник. З 1 січня потрібно перевести даного працівника на 1 ст.( бо група буде працювати повний режим), які мої дії мають бути
anastasiya.doba...
5 січня, 2017 - 14:58
Скажіть будь ласка,у мене працівник вагітна в березні іде в декретну відпустку, але вона прийнята по контракту на рік, чи маю право я її звільнити, не продовжуючи контракт?
Vikamay7_75245
26 жовтня, 2017 - 11:55
Працівниця А пішла в декрет а працівниця Б за її згодою була переведена тимчасово на місце працівниці А. На місце працівниці Б тимчасово приходить працівниця В. Проходить час працівниця А іде у відпустку по догляду за дитиною до трьох років, а працівниця Б виявляє бажання залишитись на посаді врацівниці А тимчасово на період відпусткипо догляду за дитиною до 3 років. Чи має працівниця В на переведення на основне місце роботи працівниці Б. Які дії потрібно зробити по відношенню до працівників Б і В. Наперід ДЯКУЮ!!!!
Vikamay7_75245
26 жовтня, 2017 - 14:10
?????????
Валя-12
17 листопада, 2017 - 17:45
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка. Працівник знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до трьох років. На її місце  прийнято іншого працівника.  У цьому ж відділі звільнилась посада основного працівника. Чи обов'язково переводити працівника з "декретного" на постійне місце? Посада однакова.
mmazhinskaya_78
mari
12 листопада, 2017 - 11:14
Добрий день, підкажіть, будь ласка відповідь у вирішенні наступної ситуації. З середини квітня керівник ДНЗ пішла на лікарняний (у зв'язку з вагітністю), в липні народила дитину. Після закінчення лікарняного взяла не використану відпустку. Весь цей час в.о. завідуючої виконувала психолог цього саду. 27 жовтня 2017 р. завідуюча пішла у відпустку по догляду за дитиною до трьох років. Як діяти далі: переводити психолога на посаду завідуючої ДНЗ на час відпустки основного працівника по догляду за дитиною до трьох років або залишити все як є. Потрібно робити запис в трудову книжку психолога і яку? Проблема в тому, що якщо психолог виконує обов'язки завідуючої ДНЗ, то ставка психолога вільна, але взяти ми на цю ставку нікого не можемо, так як у психолога в трудовій не написані зміни в посаді. Як бути?
otdelpersonala2...
15 листопада, 2017 - 10:56
Доброго дня, директор з кадрових питань знаходиться в декретній відпустці, чи можна не брати на декретне місце людину, якщо обов'язки може виконувати менеджер з персоналу?
innadunich_74895
5 березня, 2019 - 15:36
Доброго дня! Основний працівник перебуває у відпустці по догляду до 6-ти років. На її місце оформлено  працівника по строковому договору до фактичного виходу основного працівника. Тепер основний працівник завагітніла, перебуваючи у вищезазначеній відпустці, і принесе лікарняний по вагітності та пологам. Відпустку по вагітності та пологам ми не оформлюємо, а просто будемо в табелі основному працівнику ставити ТН. Моє запитання:- який механізм в даному випадку? Спочатку має бути наказ про переривання перебігу відпустки до 6-ти років основного працівника,потім з тимчасовим працівником за її заявою ми наказом продовжуємо трудові відносини на період тимчасової непрацездатності основгого працівника? Тобто ми маємо право так робити, чи необхідно спочатку звільнити тимчасового працівника, а потім призначити її знову спочатку на період тимчасової непрацездатності, а потім на період відпустки по догляду до 3-х років або до 6-ти років - основного працівника? Дякую всім, хто відгукнеться!
strange2070_78980
12 березня, 2019 - 15:19
Доброго дня. Держслужба. Працівник А перебуває в декретній відпусці. На ії посаду на тимчасовій основі приймають працівника Б. В організації відбувається реорганізація, в наслідок чого змінюється посада, на яку були обидва прийняті. Одним наказом обидва переводяться на нову посаду (за згодою), але в наказі не зазначається про тимчасовий характер призначення. Працівник А вирішує вийти з декретної відпустки. Зрозуміло, що ій зобов"язані надати посаду, але чи правомірно в даному випадку звільнення працівника Б у зв"язку з тимчсовим характорм призначення. Дякую 
v_shp77_82790
28 серпня, 2020 - 11:06
Доброго дня!Працівник А у декретній відпустці, працівника Б оформили на посаду працівника А.Після трьох років працівник А виходить на робрту. Чи можна Працівнику Б оформити щорічну основну відпустку для пошуку рівнозначної посади (так, як планувалась реорганізація в установі, то передбачається створення структурного підрозділу для переведення працівника Б на рівнозначну постійну посаду)? Дякую.
zisko_79311
28 липня, 2021 - 16:57
Доброго дня.Працівниця перебуває у відпустці по догляду за дитиною.До цього вона займала 1,5 ставки різних посад.На її основній ставці працює працівник. Як перевести працівницю коли вона вийде на роботу на цілу ставку посади яка була 0.5, а працівника залишити на тому ж місці?