Реєструйся

І тур. Номінація «ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО»


 

1. Працівник, перебуваючи у щорічній відпустці, давав кров. Не з’явившись на роботу після закінчення відпустки, працівник надіслав адміністрації заяву з проханням продовжити йому відпустку. До заяви він  додав довідку донора встановленого зразка. Адміністрація повинна:

а) притягнути працівника до відповідальності за прогул
б) продовжити працівникові щорічну відпустку на один день
в) продовжити працівникові щорічну відпустку на два дні
г) продовжити щорічну відпустку з розрахунку надання працівникові додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові

 

2. Чи можна призначити працівника тимчасово виконуючим обов’язки за вакантною посадою:

а) так, можна
б) ні, не можна
в) можна на строк не більше двох місяців
г)   можна лише за посадою, призначення на яку проводиться вищим органом управління
ґ) можна на строк не більше одного місяцю
д) можна лише за посадою, призначення на яку проводиться за конкурсом

 

3. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці працівникам з ненормованим робочим днем встановлюється:

а) пропорційно відпрацьованому часу
б) залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах
в) колективним договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах
г) трудовим договором
ґ)  колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах  

 

4. За рішенням суду працівник був поновлений на роботі з дня його звільнення. Період, який працівник не працював з вини роботодавця, був визнаний судом вимушеним прогулом. Після поновлення працівник звернувся з заявою про надання йому щорічної відпустки за час вимушеного прогулу. Стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку відлічується:

а) з дня звільнення працівника з роботи
б) з дня поновлення працівника на роботі
в) з дня укладення трудового договору
г) з наступного дня після поновлення працівника на роботі
ґ) з дня винесення судом рішення про поновлення працівника на роботі

 

5. Працівник,  який був за два тижні письмово попереджений про дату початку відпустки і отримав заробітну плату за час щорічної відпустки, за день до встановленого графіком початку відпустки написав заяву з проханням перенести відпустку на новий термін у зв’язку з тим, що він повинен надати допомогу батькам. Адміністрація може:

а) задовольнити заяву працівника, перенести відпустку на новий термін і здійснити перерахунок його заробітної плати
б) відмовити працівникові  у задоволенні заяви

 

6. Чи досить укладення контракту між роботодавцем і працівником, якщо таке укладення передбачено законодавством, щоб вважати трудові відносини належно оформленими:

а) так, для того щоб трудові відносини були належно оформленими достатньо підписання контракту
б) ні, трудові відносини вважаються належно оформленими лише після підписання наказу чи розпорядження роботодавця про прийняття на роботу
в) трудовий договір вважається укладеним лише після укладення контракту і  допуску працівника до роботи

 

7. У зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці адміністрація попередила працівника, що через два місці,  у порядку суміщення, на нього будуть покладені обов’язки відсутнього працівника і він обслуговувати не чотири, а шість станків. Працівник відмовився від запропонованого суміщення. Адміністрація:

а) має право звільнити працівника через два місяці за п.6 ст. 36 КЗпП України, як незгодного зі зміною істотних умов праці та прийняти на його місце іншого працівника
б) зобов’язана звільнити працівника за п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці
в) може не звільняти працівника, а запропонувати суміщення іншому працівникові
г) зобов’язана звільнити працівника через два місяці за п. 6 ст. 36 КЗпП України, як такого, що відмовився від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці  
ґ) має право звільнити працівника за п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці

               
8. Секретар державного підприємства в порядку суміщення виконує обов’язки оператора комп’ютерного набору. Чи може адміністрація запропонувати їй роботу в порядку сумісництва виконувати обов’язки архіваріуса:

а) не може
б) може, не більше ніж на 0,25 ставки  
в) може, за умови скасування суміщення
г) може, не більше ніж на 0,5 ставки

 

9. Чи має право власник або уповноважений ним орган тимчасово перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, для відвернення або ліквідації наслідків аварії:
а) має право на строк до одного місяця без згоди працівника
б) має право на строк до одного місяця за згодою працівника
в) має право на строк до одного місяця без згоди працівника, для відвернення або ліквідації наслідків аварії, що становить або може поставити під загрозу життя  або нормальні життєві умови людей, якщо робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, з оплатою праці не нижчою ніж середній заробіток за попередньою роботою  
г) має право на строк до одного місяця без згоди працівника, якщо робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я  
ґ) має право на строк до одного місяця за згодою працівника, попередивши працівника про переведення
д) має право на строк до одного місяця без згоди працівника, з оплатою праці не нижчою ніж середній заробіток за попередньою роботою  
е) має право без згоди працівника, для відвернення або ліквідації наслідків аварії, що становить або може поставити під загрозу життя або нормальні життєві умови людей, якщо робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, з оплатою праці не нижчою ніж середній заробіток за попередньою роботою  

 

10. Які фактори не враховуються при визначенні норм виробітку (норм часу) і норм обслуговування:

а) здорові та безпечні умови праці
б) впровадження на підприємстві змін в організації виробництва і праці
в) справний стан машин, верстатів і пристроїв
г) своєчасне забезпечення працівників технічною документацією
ґ) вчасне постачання виробництва електроенергією, газом та іншими джерелами енергоживлення
д) належна якість матеріалів та інструментів, необхідних для виконання роботи, і їх вчасне подання

 

11. Працівника прийняли на роботу прибиральником території. Через два дні було встановлено, що працівник не в змозі виконувати свої обов’язки (завантажувати сміття) у зв’язку зі станом здоров’я. У ході з’ясування обставин  було встановлено, що працівник під час прийняття на роботу приховав, що він є інвалідом і йому протипоказана важка фізична праця. Які правомірні дії може вчинити власник?

а) зобов’язаний перевести працівника за його згодою на роботу відповідно до  медичного висновку
б) має право звільнити працівника за пунктом 2 статті 40 КЗпП України у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я  
в) має право розірвати трудовий договір та звільнити працівника на підставі статті 7, частини п’ятої статті 24 КЗпП України виходячи з того, що забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я
г) має право звільнити працівника за пунктом 2 статті 40 КЗпП України у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, при відсутності вакантних посад для переведення
ґ) має право звільнити працівника за пунктом 2 статті 40 КЗпП України у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я при відмові працівника від переведення на іншу роботу  

 

12. Власник прийняв рішення про ліквідацію планового відділу та відділу заробітної плати і створення на їх базі економічного відділу. Всі працівники цих відділів були попереджені про майбутнє скорочення. Одночасно власник запропонував працівникам, з числа тих, що підлягали звільненню, роботу у створеному економічному відділі та вакантні посади економічного профілю в інших структурних підрозділах. Чи повинен власник для працівників, які будуть працевлаштовані, враховувати переваги, визначені  статтею 42 КЗпП України:

а) при визначенні працівників, які будуть працевлаштовані на вакантних посадах, власник повинен враховувати переваги, визначені  статтею 42 КЗпП України
б) власник повинен запропонувати вакантні посади насамперед працівникам, звільнення яких за ініціативою власника або уповноваженого ним органу не допускається  далі при визначенні працівників, які будуть працевлаштовані на вакантних посадах, власник може врахувати переваги, визначені  статтею 42 КЗпП України
в) власник може запропонувати вакантні посади працівникам, які підлягають звільненню за скороченням, на власний розсуд
г) власник повинен у першу чергу запропонувати вакантні посади працівникам, звільнення яких за ініціативою власника або уповноваженого ним органу не допускається. Посади, які залишаться після їх  працевлаштування, власник може запропонувати працівникам, які підлягають звільненню за скороченням, на власний розсуд

 

13. Не є надурочною робота:

а) при поденному обліку робочого часу – понад установлену тривалість робочого дня або робочої зміни  
б) робота понад установлену тривалість робочого дня або робочої зміни працівників з ненормованим робочим днем, окрім випадків виконання працівником роботи за дорученням роботодавця, не передбаченої його обов’язками
в) робота, яка виконується у порядку сумісництва
г) у випадку відпрацювання норми годин при гнучкому графіку роботи
ґ) робота понад установлену законодавством скорочену тривалість роботи напередодні святкових і неробочих днів
д) робота понад норму часу за обліковий період – при підсумованому обліку робочого часу
е) робота понад скорочену тривалість робочого дня, для працівників зі скороченою тривалістю робочого часу

 

14. Чи має право власник або уповноважений ним орган перемістити працівника на роботу в інший підрозділ без згоди працівника:

а) має право, якщо підрозділ розташований у тій же місцевості
б) має право, з дорученням працівникові роботи у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором
в) має право для заміщення тимчасово відсутнього працівника
г) має право на строк до одного місяця
ґ) не має права
д) має право, з дорученням працівникові роботи у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором, якщо робота не протипоказана йому за станом здоров’я та  якщо підрозділ розташований у тій же місцевості:
е) має право, з дорученням працівникові роботи у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором, якщо підрозділ розташований у тій же місцевості

 

15. Не допускається звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності:

а) за власним бажанням
б) у зв’язку з закінченням строку трудового договору
в) за згодою сторін
г) у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніш виконував цю роботу