Реєструйся

ІІ тур. Номінація «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»


1. Опис посади (роботи) може містити:

а) обов’язки та відповідальність;
б) повноваження;
в) цінність посади;
г) характеристика посади;
ґ) стандарти виконання обов’язків;
д) кваліфікаційні вимоги;
е) специфікація роботи.

 

2. Інвестиціями у людський капітал є:

а) удосконалення організації праці;
б) автоматизація трудової діяльності;
в) охорона здоров’я;
г) навчання та підвищення кваліфікації;
ґ) пошук висококваліфікованих працівників.

 

3. Співвідношення між чисельністю працівників, які виконують функції щодо обслуговування певних об’єктів, і кількістю цих об’єктів характеризують:

а) норми обслуговування;
б) норми виробітку;
в) норми часу;
г) норми чисельності персоналу.

 

4. Переваги використання телефонного інтерв’ю у процесі підбору кандидатів на вакантні посади:

а) легко налагодити контакт з кандидатом;
б) незначні витрати часу;
в) можливість структурувати інформацію, що спрощує її оброблення;
г) інтерв’юер не відволікається на такі чинники, як вік, зовнішній вигляд тощо;
д) можливість отримати інформацію, яку хоче приховати кандидат.

 

5. Організація-замовник у разі залучення персоналу на умовах лізингу може зіткнутися з проблемами:

а) забезпечення постійного завантаження лізингових працівників;
б) втрата конфіденційної інформації;
в) позбавлення найманих працівників можливості участі у соціальному партнерстві;
г) несвоєчасність виплати заробітної плати лізинговим працівникам;
д) лізинг може негативно позначитися на корпоративній культурі;
е) розподілу відповідальності між замовником і провайдером лізингових послуг у сфері охорони праці.