...
Реєструйся

Кількість вчених в Україні скоротилася в три рази


З моменту підписання акту про Незалежність України – 24 серпня 1991 року – чисельність науковців-дослідників скоротилося в три рази. 

З 1991 року чисельність науковців-дослідників в Україні скоротилася в три рази і зараз, в наукових організаціях державного, підприємницького і освітнього секторів науки працює 135 тис. осіб – 0,7% зайнятого населення країни, з них 70 тис. – дослідники (16 тис. кандидатів наук, 4 тис. докторів наук і 50 тис. виконавців наукових та науково-технічних робіт без наукового ступеня).

В в сусідніх країнах скорочення наукових працівників за останні десятиліття було значно меншим, ніж в Україні, і на сьогодні чисельність співробітників наукових організацій в Росії та Білорусі становить 1,1% та 1,3% від зайнятого населення. В 2011 році в Україні ВВП у фактичних цінах склав 1 трлн 316 600 000 000 грн, з яких обсяг фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок державного бюджету – 3860 млн грн (0,29% ВВП ).

Державне фінансування наукової сфери в Росії і Білорусі також вище – 0,57% і 0,76 від ВВП відповідно, що в 2-3 рази більше, ніж в Україні.

0,29% ВВП – це в шість разів менше, ніж передбачено законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, відповідно до якого “держава забезпечує бюджетне фінансування наукової та науково-технічної діяльності (крім видатків на оборону ) у розмірі не менше 1,7% валового внутрішнього продукту України”.

За матеріалами інтернет-порталу: UBR.