«КАДРОВИК.UA. СПЕЦВИПУСК» № 3’2019 вже вийшов друком!


Законодавством України передбачено пільги та гарантії для деяких категорій працівників, зокрема для працівників з дітьми.. До таких категорій належать вагітні жінки, жінки з дітьми, одинокі матері та батьки, усиновителі, прийомні батьки, неповнолітні, особи з інвалідністю та ін. Особливі умови, в порівнянні з іншими особами, передбачені для них при прийнятті на роботу, виконанні трудової функції, реалізації права на відпочинок і звільнення.

Парадоксально, але навіть сумлінні компанії не завжди виконують всі вимоги законодавства щодо забезпечення гарантій та прав таких працівників. Причини можуть бути різними: від банального нехтування нормами законодавства до приховування працівниками інформації про родинний стан і дітей. Внаслідок чого можуть постраждати інтереси як працівника, так і роботодавця. Як показує практика, найбільшу кількість запитань викликає надання відпусток працівникам з дітьми. Як запобігти порушенням законодавства про працю та дотримати інтереси працівника та роботодавця — докладніше у довідковому видання «КАДРОВИК.UA. СПЕЦВИПУСК» № 3’2019 «ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ З ДІТЬМИ».

Наші експерти Олександр Власенко та Сергій Кравцов систематизували матеріал про:

— категорії працівників, які мають дітей — щодо особливостей працевлаштування, надання відпусток , порядок звільнення, пільги та гарантії для:

•    працівників, які мають дітей з інвалідністю;
•    працівників — особи з інвалідністю, які мають дітей;
•    працівників, які мають дітей до 3 років;
•    працівників, які мають дітей до 18 років;
•    працівників-пенсіонери, які взяли під опіку дитину;
•    неповнолітніх працівників, які мають дітей;

— соціальні відпустки:

•    у зв’язку з вагітністю та пологами;
•    для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
•    без збереження заробітної плати, якщо дитина потребує домашнього догляду;
•    для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки без збереження заробітної плати;
•    усиновлювачам дітей-сиріт;

— додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
— додаткові відпустки одиноким матерям.
— першочерговість прийняття на роботу, звільнення, переведення, сумісництво;
— різницю в пільгах і компенсаціях для працівниць-матерів та працівників-батьків.

У спецвипуску наведено приклади кадрових документів: заяви, накази, тощо.

 

ПРИДБАТИ ЖУРНАЛ

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень