Реєструйся

Кейс для кадровика. Чи можна здійснювати бронювання за військовим квитком з «Резерв+?»


Теоретично так, проте є деякі нюанси. Спробуймо їх розглянути.

 1. Якщо у роботодавця є копія військово-облікового документа працівника у паперовій формі, і тепер він надав ще й військово-обліковий документ в електронній формі, то для цілей бронювання, в ідеальному варіанті, інформація у паперовому та електронному військово-облікових документах має бути тотожною. 
 2. Якщо інформація у паперовому і електронному військово-облікових документах збігається, то роботодавець без ризиків і остраху може використовувати електронний військово-обліковий документ при оформленні бронювання.
 3. Якщо ж інформація у паперовому та електронному військово-облікових документах різниться, то використовувати для бронювання електронний військово-обліковий документ, маючи «на руках» копію паперового військово-облікового документа з іншими даними, ризиковано саме для роботодавця. Поясню, чому.

 

Різна інформація у паперовому та електронному військово-облікових документах

Відповідно до пункту 3 Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 (далі — Порядок № 76), керівники органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відповідають за включення військовозобов’язаних працівників до списків, а також за відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

Тому, якщо у працівника різняться дані у паперовому та електронному військово-обліковому документах, наприклад, номер військово-облікової спеціальності, і роботодавець вкаже ВОС з електронного військово-облікового документа, то, по-перше, він уже не зможе стверджувати/гарантувати відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам (паперовому і електронному), а по-друге, є ризик вказування інформації, яка не буде відповідати даним, що містяться в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Оскільки не виключені випадки, коли в застосунку «Резерв+» відображаються неактуальні відомості, причиною чого могли стати помилки працівників ТЦК при внесенні даних до реєстру.

Окрім цього, у Порядку № 76 є норма, в якій зазначено, що у разі наявності сумніву щодо інформації, поданої підприємством, установою та організацією у додатках 1 і 2, або відповідності облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам, орган, що прийняв рішення про визнання його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, може запросити документальне підтвердження відповідної інформації.

І в такому випадку роботодавцю доведеться обґрунтовувати вказування неправильної інформації, та, як наслідок, існує ризик повернення списків ще на початку оформлення бронювання.

А відповідно до пункту 11 Порядку № 76 зазначення в рішенні Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного неправильної інформації про його прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), рік народження, військово-облікову спеціальність (профіль), найменування (повне та скорочене) та місцезнаходження органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності) може бути підставою для відмови у зарахуванні такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

Тому, зазначивши у списках інформацію, яка не відповідатиме даним військово-облікових документів працівника (паперовому та електронному), роботодавець не може гарантувати внесення інформації, яка відповідатиме даним Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, тому існуватиме ризик отримати відмову у зарахуванні військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

Семінар «Робота кадрових підрозділів у тривалий період воєнного стану»

Окрім цього, під час перевірки органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, територіальних органів (підрозділів) державних органів, підприємств, установ та організацій, закладів освіти, закладів охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності (далі — підприємства, установи та організації) перевіряється, зокрема, організація та стан бронювання військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві, в установі та організації (перевіряється обґрунтованість бронювання військовозобов’язаних, а також обсягів такого бронювання, наявність переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, оформлення документів з питань бронювання, порядок зберігання та видачі (анулювання) посвідчень про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, наявність звітної документації з питань бронювання військовозобов’язаних. Тому і під час перевірки можуть виникати питання щодо правильності організації та оформлення бронювання.

 

Висновки для роботодавця в якого є дві форми військово-облікового документа працівника

Проаналізувавши сказане, роботодавцю, в якого «на руках» є дві форми військово-облікового документа працівника (паперова і електронна), а відомості в них різняться, рекомендовано провести звіряння відповідності військово-облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, з обліковими документами відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки, розвідувального органу Міноборони, в яких вони перебувають на військовому обліку.

Можливість проведення такого звіряння передбачена пунктом 3 Порядку № 76.

Якщо ж у процесі звіряння не буде можливості виправити ті чи інші дані у військово-обліковому документі працівника, то єдиним варіантом актуалізації даних у військово-обліковому документі працівника буде відвідування ним районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу (органу СБУ, розвідувального органу) для внесення змін у його військово-обліковий документ.

Оскільки в пункті 4 Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 559 передбачено, що у разі невідповідності відомостей, зазначених у посвідченні призовника, тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, військовому квитку осіб рядового, сержантського і старшинського складу та військовому квитку офіцера запасу, відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, громадянин України для внесення відповідних змін:

 • у паперовій формі — повинен звернутися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу (органу СБУ, розвідувального органу) за місцем перебування на військовому обліку;
 • в електронній формі — повинен скористатися засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста для звернення до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу за місцем перебування на військовому обліку.

На сьогодні функція «Виправити дані онлайн» доступна лише для двох випадків:

 • я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі «Оберіг»;
 • дані не знайдено — для усіх військовозобов’язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку «Резерв+».

У всіх інших випадках потрібно звертатись до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу (органу СБУ, розвідувального органу) за місцем перебування на військовому обліку.

 

Особливості бронювання новоприйнятого працівника

Якщо ж йдеться про новоприйнятого працівника, який надав при працевлаштуванні військово-обліковий документ лише в електронній формі, то тут ситуація трішки інша. 

У статті 24 КЗпП закріплено, що при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.

А в пункті 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487 (далі — Порядок № 1487) передбачено, що з метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють, зокрема, перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, визначеного у пункті 20 Порядку № 1487, або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

Прийняття працівників на роботу. Спецвипуск № 1, 2024

Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів.

До 18 травня 2024 року, а саме до набрання чинності Постановою КМУ від 16 травня 2024 року № 563 «Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» (далі — Постанова № 563), у пункті 20 Порядку № 1487 були абзаци, які містили перелік військово-облікових документів, а саме:

 • для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
 • для резервістів — військовий квиток.

Проте Постановою № 563 такі абзаци було вилучено.

 

Натомість Постановою КМУ від 16 травня 2024 року № 559 «Про затвердження Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів і форми такого документа» (далі — Постанова № 559) було затверджено Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів та форму військово-облікового документа.

У пункті 2 Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі — Порядок) передбачено, що військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється):

 • в електронній формі — засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста та/або Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та/або Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (у разі технічної реалізації);
 • у паперовій формі — на бланку, форма якого затверджена Постановою № 559.

У пункті 6 Порядку сказано, що військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами:

 • електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатка;
 • Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони;
 • Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (у разі технічної реалізації).

 

QR-код військово-облікового документа

У військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрихкоду (далі — QR-код військово-облікового документа).

QR-код військово-облікового документа містить відомості про військово-обліковий документ в електронній формі, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній. QR-код військово-облікового документа містить відомості, зазначені у підпунктах 1-5, 7, 8, 11-13, 17 пункту 8 цього Порядку.

Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

Військово-обліковий документ в електронній формі може бути роздрукований. У такому випадку він повинен містити QR-код військово-облікового документа, придатний для зчитування.

Формування військово-облікового документа в електронній формі для друку може здійснюватися особисто засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста та/або адміністратором центру надання адміністративних послуг засобами Порталу Дія (у разі особистого звернення) за умови уточнення облікових даних.

У пункті 9 Порядку закріплено, що військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

А перевірка військово-облікового документа в електронній формі здійснюється шляхом зчитування QR-коду ініціатором перевірки за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості військово-облікового документа в електронній формі у формі інформаційного повідомлення.

Послуги з військового обліку • Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ
Для довідок: 0 (800) 219-977

QR-код має бути придатним для зчитування технічними засобами ініціатора перевірки, цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності.

 

Які є підстави непідтвердження військово-облікового документа в електронній формі

Підставою непідтвердження військово-облікового документа в електронній формі є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами.

При цьому Міністерство оборони України, посилаючись на нормативно-правові акти з обмеженим доступом, що регулюють функціонування застосунку «Резерв +», повідомляють, що такий застосунок по суті є електронним кабінетом призовника, військовозобов’язаного, резервіста. А в самому мобільному застосунку «Резерв +» у розділі «Питання-відповіді» на запитання, чи є електронний військово-обліковий документ у «Резерв +» офіційним, сказано, що з 18 червня електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як паперовий. Уповноважені органи можуть перевіряти його чинність через QR код.

Заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації зазначає, що уповноважені органи можуть перевіряти чинність документа через QR-код. А громадяни можуть завантажувати PDF-документ для подачі на роботу чи навчання, а також в інших випадках, де законодавство вимагає пред’явлення військово-облікового документа.

Зі сказаного можемо зробити висновок, що кандидат на працевлаштування може подати майбутньому роботодавцю роздрукований з «Резерв +» військово-обліковий документ. А роботодавець, у свою чергу, має через застосунок «Резерв +» зчитати QR-код наданого військово-облікового документа і зробити його копії.

Отже, маючи лише військово-обліковий документ працівника в електронній формі, його можна використовувати під час оформлення бронювання. Тоді, у разі чи то відсутності у працівника військово-облікового документа у паперовій формі, чи то за наявності у паперовій формі даних, що відрізняються від даних, що містяться у військово-обліковому документі в електронній формі, ризик відповідальності буде на такому працівникові як на громадянині, який зобов’язаний дотримуватись законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Передплата на друковану версію «КАДРОВИК.UA» на 2025 рік

Мар’яна Винничук
Мар’яна Винничук
головний редактор журналу «КАДРОВИК.UA», експерт проєктів «КАДРОВИК.UA».

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи можна заборонити працівнику бути фізичною особою — підприємцем?
СИТУАЦІЯ Керівник наполягає включити до колективного договору пункт, що працівники підприємства не можуть бути ФОП. Чи правомірна така вимога? Чи ...
У «Резерв+» протягом кількох місяців з’являться нові послуги
Міноборони додає у «Резерв+» зворотний зв’язок для того, щоб люди пріоритезували, який подальший функціонал потрібно запускати у застосунку Мобільний застосунок ...
Затверджено критерії бронювання працівників підприємств, критично важливих для ЗСУ
Наказом Міністерства оборони України від 10 липня 2024 року № 463 затверджено Критерії визначення підприємств, установ, організацій, а також юридичних осіб приватного ...