Реєструйся

Коли для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності застосовується середньогодинна заробітна плата


ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ
ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від
15.07.2010 р. N 04-06/С-261з-360

Коли для
розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності застосовується
середньогодинна заробітна плата

Обчислення середньої
заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності
здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.09.2001 р. N 1266 (далі – Порядок).

Відповідно до пунктів
3, 4 Порядку розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна
плата для розрахунку страхових виплат є період роботи за останнім основним
місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована
особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові
внески. Таким періодом є останні шість календарних місяців (з першого до
першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Середня заробітна плата
застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за
видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші
заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до
Закону України “Про оплату праці”, та підлягають обкладанню податком
з доходів фізичних осіб, не враховуючи передбачені законодавством пільги щодо
сплати зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких
сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування (п. 7 Порядку).

Згідно із п. 14 Порядку
середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за
розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески на
кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді.

Пунктом 15 Порядку
передбачено, що у разі, коли робочий час підсумовується або його облік ведеться
в годинах, а також, коли в місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється
середня заробітна плата, або в періоді, за який виплачується допомога,
встановлюється неповний робочий день, для розрахунку застрахованій особі
допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується середньогодинна
заробітна плата. Середньогодинна заробітна плата обчислюється шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість
відпрацьованих годин застрахованою особою у зазначений період.

Сума страхових виплат
застрахованій особі та оплати за перших п’ять днів тимчасової непрацездатності
за рахунок коштів роботодавця, відповідно до п. 20 Порядку, розраховується
шляхом множення суми денної (годинної) виплати, розмір якої встановлюється у
відсотках середньоденної (середньогодинної) заробітної плати залежно від
страхового стажу, якщо його наявність передбачено законодавством, на кількість
днів (годин), які підлягають оплаті за графіком роботи підприємства, установи,
організації (структурного підрозділу підприємства, установи, організації або за
індивідуальним графіком роботи).

<…>

Отже, допомога по
тимчасовій непрацездатності працівнику надається за дні, пропущені у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю за графіком роботи підприємства, установи,
організації (структурного підрозділу підприємства, установи, організації або за
індивідуальним графіком роботи), а якщо в період, коли виплачується допомога,
працівників підприємства перевели на неповний робочий день, для розрахунку
допомоги застрахованій особі застосовується середньогодинна заробітна плата і
допомога по тимчасовій непрацездатності надається за пропущені години за
графіком роботи підприємства, установи, організації (структурного підрозділу
підприємства, установи, організації або за індивідуальним графіком роботи).

 

Заступник
директора
 

Т. В.
Антоненко
 

Матеріали до теми


Підписано Державний бюджет ’2024: про прожитковий мінімум, виплати і зарплати
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Витрати на соціальний захист населення передбачені ...