Передплати журнал

Щодо сплати внесків до ПФУ з компенсації за невикористану відпустку


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від
21.07.2010 р. N 12575/03-30

Щодо
сплати внесків до ПФУ з компенсації за невикористану відпустку

Пенсійний фонд України
розглянув листа <…> щодо нарахування внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування і повідомляє.

Згідно з пунктом 1
статті 14 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” (далі – Закон) підприємства, установи і організації (у тому
числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи
зазначених підприємств, установ, організацій, які мають окремий баланс і
самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, є страхувальниками для
фізичних осіб, що працюють у них на умовах трудового договору (контракту) або
інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового
характеру, а згідно статті 15 – платниками страхових внесків.

Відповідно до частини
першої статті 19 Закону об’єктом для нарахування страхових внесків для
роботодавців є суми фактичних витрат на оплату праці працівників, що включають
витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат, які визначаються згідно з
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про
оплату праці”, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт
(послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню
податком на доходи фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та
допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Застраховані особи
сплачують страхові внески з сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат
та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового
або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального
оподатковуваного доходу.

Єдиним нормативним
документом, який розроблено відповідно до Закону України “Про оплату
праці”, що визначає складові фонду оплати, є Інструкція зі статистики
заробітної плати, яка затверджена наказом Державного комітету статистики від 13
січня 2004 року N 5 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.01.2004
р. за N 114/8713.

Відповідно до пункту
2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати оплата, а також суми грошових
компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток
та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених
законодавством, відносяться до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних
та компенсаційних виплат.

Таким чином,
вищезазначені виплати є об’єктом для нарахування (33,2 %) та утримання (2 %)
страхових внесків до Пенсійного фонду.

Згідно зі статтею 24
Закону України “Про відпустки” у разі переведення працівника на
роботу на інше підприємство грошова компенсація за невикористані ним дні
щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок
підприємства, на яке перейшов працівник.

Виходячи з
вищевикладеного, підприємство, що нараховує та перераховує грошову компенсацію
за невикористану щорічну відпустку, є страхувальником, який зобов’язаний
нарахувати, утримати та сплатити внески на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування.

 

Заступник
Голови правління
 

В.
Короневський
 

Матеріали до теми